Lipids

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (477 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aquesta dissertació tractarà sobre la natura i la cultura. Definirem aquests dos mots i trobarem alguna relació entre ells, a continuació exposarem un problema en que aquests termes estiguininvolucrats i defensarem amb arguments una tesi.

Tot seguit farem una petita exposició dels dos termes esmentats.
La natura inclou tot allò que existeix a l'univers, i que no és artificial . Equival alconjunt del cosmos, de l'univers existent, i això abasta des de partícules subatòmiques fins als objectes astronòmics, també s’inclou la Terra, els éssers vius i els processos que s'hi relacionen.
Elterme natura fa referència a tots els fenòmens del món físic, i també a la vida .No inclou els objectes artificials ni la intervenció humana, excepte que es faci servir un qualificatiu que en facireferència. Se sol utilitzar el terme per referir-se al medi ambient.
Una altra aplicació de la paraula natura la fem servir quan volem dir que naixem sabent fer una cosa, que no l’adquirim... unexemple aplicat al ésser humà poden ser els sentiments, el plorar d’un nen per exemple, no se l’ha ensenyat ningú, ha nascut sabent fer-ho.

La paraula cultura prové del llatí cultura, derivat de colere,cultivar o conrear. La paraula cultura té molts significats, però el principal significat de cultura es el de aprendre observant a altres humans o éssers. Tot allò que aprens es pot dir que escultura, perquè sense una observació o un ensenyament previ no podrim fer aquella determinada cosa, quan parlem d’aquestes coses que aprenem mitjançant l’observació ja no podem dir que es tracta de naturaperquè hi ha una intervenció del ésser humà.

Un del problemes causats per aquests dos termes és l’origen del llenguatge articulat. Per una part es pot considerar que forma part de la cultura ja queel llenguatge es adquirit gràcies a l’observació de les figures humanes més properes. Per altra banda es pot dir que forma part de la natura ja que el nostre cos està preparat per emetre aquests...
tracking img