Lista de textos filo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (552 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lista de textos

Platón, 427 a.C – 347 a.C |
IV a.C | A república (Politeia), VII 514a- 521b | Natureza humana, coñecemento, realidade, sociedade. |
IV a.C | Gorxias,457c- 458b | Sentido do dialogo platónico en contraposición a disputa erística. |
IV a.C | Protágoras 320c- 328d | Mito de Prometeo e Epimeteo sobre a creación do home. |Aristóteles, 384 a.C – 322 a.C |
IV a.C | Acerca de filosofía(Peri philosophias) recopilado por Ross | Sobre a evolución da cultura e do saber e a conseguinte mudanza de significado das palabrassophía e shopós. |
IV a.C | Metafísica I, 2 982b11- 27 | Xustificación do carácter teorético da "ciencia procurada/libre". |
Celso |
178 | O discurso verdadeiro contraos cristiáns, prefacio 4 | Crítica a doutrina dos cristiáns que se aferran á fe, máis non dan razón dela. |
Sancti Thomae de Aquino, 1225 - 1274 |
XIII | Summa theologiae |Finalidade e plano da exposición da teología. |
Francis Bacon, 1561 - 1626 |
1620 | Instauratio Magna, Prólogo | Necesidade dun método que restaure a relación entre a mente e anatureza. |
XCV | Novum Organum I | A chave do progreso é o novo método, síntese de experiencia e razón. |
Galileu Galilei |
1633 | Carta a Elia Diodati | Defensa daautonomía da ciencia fronte á autoridade relixiosa. |
1641 | Carta a Fortunio | Condicións empírica e matemática da ciencia da natureza. |
Descartes |
1637 | Discurso dométodo, Parte 6ª, Leyden | Para dirixir ben a razón e buscar a verdade nas ciéncias. |
Isaac Newton |
1686 | Philosophiae naturalis principia mathematica | O obxectivo e ométodo da ciencia. |
Christian Huygens |
1690 | Traité de la lumiére | Xustificación do método hipotético deductivo na ciencia natural. |
Inmanuel Kant, 1724 - 1804 |...
tracking img