Literatura española

Páginas: 2 (270 palabras) Publicado: 10 de mayo de 2011
1. En Frank va emigrar als Estats Units perquè a mitjà termini tenia moltes més possibilitats de prosperar degut a que tenia experiència en laconstrucció i creia que podria trobar feina relacionada als Estats Units i d´ aquesta manera poder aconseguir diners per poder portar la seva família i tenir unamillor vida.
2. La situació social i econòmica del sud d´ Itàlia en aquell temps es podia diferenciar entre una classe social molt rica i una de moltpobre on no hi havia una classe social mitjana. Hi regnava la gent rica i el rei, on no es podia ajudar als pobres perquè podien arribar anar a la presó.3. Una quarantena és el procés que consisteix en aïllar a persones durant un període de temps determinat per evitar el risc de contagi d´ algunamalaltia. Per altre banda el terme quarantena i els fets que van passar a l´ illa d ´Ellis estan relacionats perquè a l´ illa era un lloc on s´ internavenpersones immigrants per controlar les possibles malalties que poguessin tenir.

4. Els factors que han integrat en Frank als Estats Units són l´obtenció del certificat d´ adhesió, l´ aprenentatge de l´ idioma i l´ adaptació en qualsevol àmbit de treball, per altra banda, però, hi han factors queencara el tenen lligat a Itàlia com l’enyorança de la família i del menjar.
5. En el text no indica que en Frank estigui treballant, sinó que s´ hi exposaque possiblement pot aconseguir una feina netejant clavegueres. Si analitzem aquesta feina podríem dir que està dins un estatus social molt poc afavorit.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La literatura española
  • literatura española
  • Literatura Española
  • Literatura Española
  • Literatura Española
  • Literatura Espanola
  • Literatura Española
  • Literatura Española

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS