Literatura espa;ola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (722 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1 2 3 4 5 6

Son creat e esser m’es dat 7 A a servir Deu que fos honrat, 7 A e son caut en mant pecat 7 A e en ira de Deu fui pausat. 7 A Jesus me venc crucificat: 8 A volc que Deus fos per miamat. 9 A

7 8 9 10 11 12

Mati ane querre perdo 7 B a Deu, e pris confessio 6 C ab dolor e contricio. 6 D De caritat, oracio, 6 D esperansa, devocio, 7 D Deus me fe conservacio. 8 D

13 14 15 16 1718

Lo monestir de Miramar 8 F fiu a frares Menors donar 7 F per sarrayns a preicar. 6 G Enfre la vinya e·l fenolar 8 H amor me pres, fe·m Deus amar, 9 I e ’nfre sospirs e plors estar. 8 I

19 2021 22 23 24

Deus Paire, Fil, Deus Espirat, 10 A de qui es Santa Trinitat 7 A tracte com fossen demonstrat. 8 A Deus Fill, del cel es davalat, 9 A de una Verge esta nat, 6 A Deu e home, Cristappelat. 8 A

25 26 27 28 29 30

Lo mon era ’n damnacio; 6 K mori per dar salvacio 7 K Jesus, per qui·l mon creat fo. 8 L Jesus puja ’l cel sobre·l tro, 8 L venra a jutjar li mal e·l bo: 8 L no valranplors querre perdo. 8 L

31 32

Novel saber ay atrobat, 7 A pot n’hom conexer veritat 8 A

33 34 35 36

e destruir la falsetat. 7 A Serrains seran batejat, 7 A tartres, jueus e mant errat, 7A per lo saber que Deus m’ha dat. 8 A

37 38 39 40 41 42

Pres ay la crots: tramet amors, 8 O a la Dona de peccadors 7 O que d’ela m’aport gran secors. 8 O Mon cor esta casa d’amors 8 O e moshuyls fontanes de plors: 8 O entre gaug estag e dolors. 8 O

43 44 45 46 47 48

Son hom veyl, paubre, meyspreat, 8 J no ay ajuda d’home nat 7 A e ay trop gran fait emparat. 8 A Grans res ai de lo moncercat, 8 A mant bon exempli hai donat: 8 A poc son conegut e amat. 7 A

49 50 51 52 53 54

Vuyl morir en pelec d’amor. 8 M Per esser gran non ay paor 8 M de mal princep ne mal pastor. 8 M Totsjorns consir la desonor 8 M que fan a Deu li gran senyor 8 M qui meten lo mon en error. 8 M

55 56 57 58 59 60

Prec Deus trameta missatgers 9 P devots, sciens e vertaders 7 P a conexer que Deus...
tracking img