Literatura medieval (i)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (509 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LITERATURA MEDIEVAL (I)
1. CONTEXT HISTÒRIC:
Alta Edat Mitjana: Europa viu una època d’alta influència cristiana, dins l’organització feudal. Dret de cuixa, era el dret del senyor a tenirrelacions sexuals amb una dona del seu domini a la seva nit de noces.
Baixa Edat Mitjana:
2. ESTRUCTURA SOCIAL:
Tres braços:
* Noblesa o braç militar: una classe fornida de privilegis hereditaris.Acumulaven les terres i tots els recursos naturals i humans que albergaven.
* Clergat (nobles i monjos): era un estament privilegiat, ja que els terres que ocupaven tenien renda pròpia, havien depagar impostos per conrear. Era l’única classe que tenia accés a al cultura i la ciència.
* Poble (camperols i menestrals): no tenien cap privilegi, ni tan sols la llibertat. Treballaven la terradels senyors i els devien la vida fins a la mort, però els senyors, es feien unes cerimònies anomenades anell o junció de mans, on els nobles els i prometien protecció.
3. EL FEUDALISME:
Elssenyors tenien la funció de protegir a canvi de certes provisions que els camperols obtenien de la terra. Els pagesos i camperols treballaven en el feu del senyor i hi pertanyien, com una possessió més,eren les remences.
Midons: les dames, “senyores”.
4. POESIA TROBADORESCA:
Apareix al segle XI a Occitània (sud de França). Es la primera escrita en llengua vulgar, amb mètrica i rima adaptada.La seva difusió és espectacular i immediata per França, nord d’Itàlia i comptats catalans. Catalunya arrelà de manera excepcional i va viure fins el segle XIV.
Trobadors: eren els componedors de lapoesia que anava acompanyada de música, sovint eren nobles.
Joglars: persones humils, al servei d’un trobador, que difonen les cançons en places i corts. Solien fer jocs de mans i mim.
L’amor cortès:és la poesia trobadoresca que es centra en el tema amorós. L’amor sempre és ADÚLTER (una dona noble (casada) i un trobador). L’enamorat se’n fa vassall a les dames. Sempre ha de ser secret, s’amaga...
tracking img