Literatura religiosa i moralitzant

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2193 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LITERATURA RELIGIOSA I MORALITZANTSEGLES XIV i XV

Entre els llibres escrits en prosa durant el segle XIV predomina la temàtica moralitzadora que segueix els models narratius encetats per Ramon Llull. Així, els escriptors i oradors religiosos, com a predicadors de la fe cristiana, produïren abundants reculls de proverbis i exemples, relats de miracles i fets meravellosos que tractaven d'influiren la conducta moral de les persones, d'acord amb el criteris de l'església.

FRANCESC EIXIMENIS

Vida
Va néixer a Girona el 1330 i morí a Perpinyà el 1409. Pertanyia a una família ciutadana benestant i, ja de molt jove, va entrar a l'orde franciscà. Passats els 20 anys fou ordenat sacerdot. Estudià i viatjà arreu d'Europa: París, Òxford, Roma, Avinyó, Florència...(hi visitava universitats iconvents). Amb els anys va adquirir un gran prestigi i aconseguí la protecció i la confiança de la família reial (Pere el Cerimoniós i el seu fill Joan II). La seva influència política, d'altra banda, també fou considerable. Residí 25 anys a València, on va ser conseller dels jurats de la ciutat. El papa Benet XIIè el consagrà patriarca de Jerusalem i bisbe d'Elna.

Obra

Característiquesgenerals.
La seva obra és de divulgació i va adreçada a un públic d'un nivell cultural baix. Com a conseqüència d'aquest fe, serà una obra de caràcter didàctic: sap que si fa riure el lector se l'haurà guanyat i el podrà adoctrinar bé. Les característiques que marcaran aquest didactisme són:
Fa servir un estil planer, clar i senzill.
Evita l'erudició tant com pot.
Inclou eximplis, faules,contes...
Aquest caràcter didàctico-popular dels seus escrits el féu més famós i popular.
Tot i que no és original (pretén, bàsicament, ensenyar i no té cap mania a l'hora d'agafar idees d'altres escriptors) no es pot negar que té un gran talent expositiu.
Als ulls de lector d'avui, el que fa més atractiva la seva obra és el retrat que fa de la societat catalana del s. XIV. La visió que presenta,però, està filtrada a través de la seva mentalitat burgesa. Aquesta mentalitat ve marcada per unes característiques que l'allunyen totalment de la mentalitatdel Renaixement: es manifesta com a molt ingenu, accepta com a veritats miracles inversemblants, no té mesura a l'hora de criticar...

Obres principals.
Lo Crestià: La pretensió d'Eiximenis amb aquest llibre era recollir totes les idees sobreel dogma i la moral del cristianisme. Un vastíssim tractat enciclopèdic. En principi havia de constar de tretze llibres, però només ens n'han arribat quatre: El Primer, El Segon, El Terç (el més llarg, analitza a fons els pecats i el mal. Hi fa una anàlisi rigorosa dels costums rurals de l'època, sempre amb grans dosis d'ironia en contra de les dones i dels pagesos), El Dotzè, que tracta depolítica i que conté, a la vegada, el Regiment de la cosa pública, molt apreciat pels jurats de València a qui anava adreçat aquest llibre.
Llibre dels àngels: Tractat sobre els àngels que aconseguí propagar-ne el culte a tota la Península. Vol popularitzar el culte dels àngels.
Llibre de les dones: Manual per a l'educació de la dona cristiana. Tot i que hi fa una crítica dels mals costums de lesdones, no es pot considerar com un atac misogin perquè el que pretenia era fer aquests costums odiosos i ensenyar a les dones com corregir-los.

ANSELM TURMEDA
Va néixer a Palma a mitjan segle XIV. Morí a Tunis el 1423.
Presenta una vida molt semblant a la de Ramon Llull:

Anselm TurmedaRamon Llull

Escriu Tuhfa de caràcter autobiogràfic.Escriu Vida Coetània
Redactada entorn als 70 anys.Una biografia delimitada per dues etapes:
a) Fins als 35 anys fou un frare franciscà que Fins als 30 anys fou cavaller
conegué món, sense cap activitat destacada.cortesà.
Estudià a Lleida física i astronomia. Va viure a
Tarragona on aprengué l'hebreu.

b) A partir dels 35 anys donà un tomb a la sevaLa conversió complerts els 30
vida.anys.
En aquest gir trobam una altra semblança amb...
tracking img