Literatura valenciana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4915 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pregunta 1. Explica en quina mesura el context sociopolitic dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condicionà la produccio narrativa de l’epoca.
Amb la instauracio de la dictadura del general Franco i la conseguant perdua de les llibertats politiques i culturals, la produccio literaria entra en crisi: lexistencia de la censura no permitia la publicacio de determinades obres i, ames, tota una generacio d’escriptors es veu abocada a l’exili.
La narrativa que compren el periode del 1940 fins al 1960, es divideix en 3 corrents principals.

* La novela a l’exili (1940-1950)
Va començar amb iniciaives com en 1948 l’organitzacio de cursos en valencia per primera vegada, Lo Rat Penat, per part de Carles Salvador en colaboracio de Enric Valor, Josep Giner i FrancescFerrer Pastor.
Aquesta literatura es caracteritza per:
* Es fa a partir d’una experiencia inmediata.
* Conté notes exotiques del espai nou on es troba l’escriptor.
* Tema: enyorament.
* Sentiment de la guerra.
I especialment al Pais Valencia:
* Desconnexio, es a dir, els autors no tenen acces a escriptors europeus ni es publiquen traduccions.
* Desfasament. Aquesta literaturano evoluciona.
* Sense lectors.

* La novela psicologica (1950-1960)
Aquest moviment es caracteritza per una referencia constant a la Guerra.
Les seues caracteristiques son:
* Narrador protagonista.
* Mencio a la guerra civil.
* Predomini de l’oralitat amb llenguatge i expressions vives que imiten la llengua oral.
* Autors: Merce rodoreda

* La novela realista i derecreacio d’un mon mitificat (1960-1970)
Les caracteristiques principals d’aquest tipues de novela son:
* Llengua: exquisit domini de l’escriptura i el lexic.
* Trama: una bona construccio dels arguments.
* Realisme i mitificacio combinades.
* Narrador intern.

Pregunta 2. Explica les caracteristiques mes importants de l’obra literaria d’Enric Valor.
La produccio literariad’Enric Valor consta de dues grans aportacions:
* Les rondalles valencianes.
* Cinc noveles i alguns relats breus.

Tant en un tipues d’obres com en altres, Valor usa la tecnica del narrador omniscient i subjectiu. Escriu amb gran precisio, minuciositat i exactitud pel detall. Te un gran domini de la llengua. Els recursos de llenguatge oral que empra, provenen directament de la tradiciopopular, amb els quals el lector pot identificar-se plenament. Usa un model de llengua literaria molt equilibrada, que inclou les peculiaritats valencianes.
Les seues rondalles estan confegides a partir d’un nucli narratiu de procedencia oral mes o menys complet o extens, sobre el qual Valor opera una profunda transformacio i reformulacio del relat oral – estructura, siuacions, personatges – i ensproposa uns contes cultes, distints de les rondalles tradicionals.
Els relats breus, mes proxims a l’estil del s.XIX, no destaquen per un estil treballat, sino per la riquesa de llengua. Es tracta de petites peces amoroses i sentimentals.
La novelistica presenta les mateixes caracteristiques estilistiques i linguistiques que les rondalles, pero es on mes clarament aaboca les seues experienciesbiografiques. En les seues noveles preten fer la cronica del periode historic que va viure. Sense la terra promesa es la cronica dels primers anys del segle XX i la primera guerra mundial. Temps de batuda i enlla de l’horitzo, son les croniques de la guerra civil.
En elles usa la narracio en primera persona per a oferir mes adequadament el material de ficcio i augmentar la complicitat del lector.Els protagonistes d’aquestes son la colectivitat, la natura, la muntanya i el camp.
Enric Valor, en suma, es l’home que sabut crear un riquissim registre literari amb que ha fet actuar totes les virtualitats expressives de la llengua. Tambe es l’escriptor que millor representa la continuïtat ininterrompida de la tradicio linguistica i literaria valenciana d’abans i despres de la Guerra...
tracking img