Literatura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2509 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
REGLAMENT DEL FUTBOL SALA

1 - TERRENY DE JOC

1) DIMENSIONS.

El terreny de joc serà un rectangle d'una longitud de 40 m. i d'una amplada de 20 m.

2) ÀREA DE PENAL.

Estarà delimitada per tres línies. Una línia recta de 3 m. de longitud paral·lela a la línia de porteria, traçada a 6 m. de distància. Les altres dues línies seran les dues corbes que la uneixin amb aquesta línia.4) PUNT DE PENAL.

A una distància de 6 m. del centre de cadascuna de les porteries.

5) DOBLE PENAL.

A una distància de 12 m. del centre de cadascuna de les porteries, es marcaran dues línies que s'anomenaran punts de doble penal.

6) LES PORTERIES.

Al mig de cada línia de meta, es col·locaran les porteries, no subjectes a terra, que estaran formades per dos pals verticals,separats 3 m. entre si, i units en els seus extrems superiors per un travesser horitzontal que estarà a 2 m. del sòl.

S'hauran enganxar xarxes als pals per darrere de la porteria.

Les cares dels pals i travessers estaran pintades en dos colors alternatius, generalment en blanc i vermell.

7) SUPERFÍCIE DE JOC.

La superfície del terreny de joc ha de ser llisa i lliure d'asprors, i deparquet, cautxú o fusta.

8) LLOC PER A LA TAULA DE L'ANOTADOR CRONOMETRADOR.

Les pistes de joc disposaran obligatòriament, en lloc central i inaccessible als espectadors, d'una taula on puguin exercir les seves funcions el Anotador Cronometrador i el Representant del Col·legi Arbitral.

9) MARCADORS.

Hi ha d'haver en condicions de perfecta visibilitat per al jutge de taula, jugadors ipúblic en general.

2 - LA PILOTA

1) Les pilotes que s'utilitzin en els partits han de ser de la marca i model designats per la Federació Territorial com a pilota oficial, i el club organitzador haurà de tenir tres d'ells.

2) La pilota no pot ser canviat durant el partit sense l'autorització de l'àrbitre.

3 - NOMBRE DE JUGADORS

1) El partit serà jugat per dos equips compostoscadascun per un màxim de 5 jugadors, dels quals un jugarà com a porter.

2) El nombre màxim de jugadors inscrits en acta serà de 12.

3) Es permetrà un nombre indeterminat de substitucions.

4 - EQUIPACION DELS JUGADORS

1) L'equip d'un jugador estarà compost per samarreta de màniga curta o llarga, pantalons curts, mitges i calçat. El calçat serà de lona o cuir tou, amb sola de goma.2) Usaran obligatòriament a l'esquena de les respectives samarretes nombres compresos de l'1 al 15.

3) El porter està autoritzat a utilitzar pantalons llargs.

5 - ÀRBITRES

1) Es designarà dos àrbitres per dirigir cada partit.

2) Durant el partit, la seva facultat de sancionar s'estendrà a les infraccions. La seva decisió de fet en relació amb el joc haurà de ser definitiva.3) La seva actuació es regirà per les següents regles:

a) Aplicar les regles i prendran nota de totes les incidències que ocorreguessin abans, durant i després del partit.

b) Tindran poder quan es cometin infraccions a les regles, per interrompre o suspendre definitivament el partit.

d) va amonestar a tot jugador que observi conducta incorrecta.

e) Interrompran el joc siestimen que algun jugador ha patit una lesió d'importància.

f) Desqualificaran del terreny de joc a tot jugador que en la seva opinió sigui culpable de conducta violenta.

g) Quan marquin una falta, designaran la infracció.

h) Indicaran la represa del joc després alguna infracció sancionada.

6 - JUTGE DE TAULA

Es designarà un jutge de taula les funcions seran les d'anotadorcronometrador, tenint al seu càrrec els següents deures:

1) Omplir l'acta de la trobada amb les dades pertinents.

2) Mesurar el temps de joc mitjançant un cronòmetre

3) Revisar les fitxes o documents de tots els participants en el joc per a la supervisió dels àrbitres.

7 - DURADA DEL PARTIT

1) El temps de durada d'un partit és de 40 minuts cronometrats, dividits en 2 períodes de 20...
tracking img