Lleyes de mendel

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (564 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LLEIS DE MENDEL

La primera llei o llei de la uniformitat: explica que quan es creuen dos individus de raça pura, és a dir que són homozigots per un determinat caràcter tots els seus descendentsseran iguals entre si i iguals fenotípicament al progenitor amb el caràcter dominant.
Això passa perquè el primer progenitor sempre donarà l'al·lel dominant i el segon progenitor sempre donarà elrecessiu, per tant els descendents sempre seran Aa, és a dir amb la característica dominant. Aquests descendents però ja no seran homozigots per aquell caràcter sinó que seran tots heterozigots.
AA xaaAa Aa Aa Aa

Mendel va estudiar aquesta llei amb pèsols. Va creuar dos individus de pèsol, un groc homozigot (AA) i l'altre verd també homozigot, però recessiu (aa). El groc ésdominant sobre el verd. Tal com he explicat anteriorment els progenitors sempre donaran un A i l'altre a i per tant els descendents sempre seran Aa. En la primera generació filial tots els descendents erengrocs heterozigots.


La segona llei o llei de la segregació: diu que si s'agafen individus heterozigots i es creuen entre si els descendents seran:
• 1/4 amb el caràcter dominant ihomozigots.
• 2/4 amb el caràcter dominant i heterozigots.
• 1/4 amb el caràcter recessiu i homozigots.

Per tant podem observar que el caràcter que semblava haver desaparegut en la primerageneració es transmet en la segona generació. I això és perquè no havia desaparegut sinó que els descendents havien quedat com a portadors del caràcter encara que no se'ls manifestés en el fenotip i alencreuar-se entre si s'han transmès l'al·lel recessiu del pare i l'al·lel recessiu de la mare donant a lloc a un descendent homozigot amb aquest caràcter.

Aa x AaAA Aa Aa aa

La lleies compleix de la mateixa manera amb els pèsols. S'agafen dos individus obtinguts en la primera generació tots dos grocs heterozigots (Aa) i es creuen entre si. Els descendents compleixen...
tracking img