Logistica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1119 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nom i cognom de l’estudiant

Solucions Prova d’avaluació continuada 2. Cas Embotits PONS

QÜESTIONS CAS

[pic]

1.- Amb les dades donades a l’enunciat es demana que: calculeu els costos logístics totals existents a la Delegació de Saragossa i a la Delegació de Cervera (màxim una plana).

Costos logístics totals de la Delegació de Saragossa: 315.000 €
Costos logístics totals de laDelegació de Cervera: 620.000 €

2.- Calcular els estalvis logístics (si existeixen) d’integrar la Delegació Comercial de Saragossa a la Delegació de Cervera (màxim 25 línies).

Si s’integra la Delegació de Saragossa a la de Cervera, es disposa d’un únic magatzem de preparació de comandes que és el de Cervera.
Per altra banda, s’afegeix el cost del camió “llançadera”.
El cost de transport de lesrutes de Saragossa és igual a la situació de partida, i també succeeix lo mateix per a les rutes de la Delegació de Cervera. No es poden sumar donat el cas de que no existeixen sinergies a la distribució.

Costos logístics totals per a la Delegació de Cervera: 881.000 €
Estalvi logístic: 54.000 €

3.- Valorar aquesta iniciativa d’integrar les dues Delegacions des d’un punt de vista: logístici comercial, impacte en costos, nivell de servei a clients, immobilitzat tant estocs com infraestructura, motivació del personal (màxim 25 línies)

Valoració de la integració de les dues Delegacions:

Impacte en costos:
Logístic: es produeix un estalvi de costos global ja que al tancar el magatzem de Saragossa ens estalviem el cost d’aquest magatzem. Per altra costat, s’augmenten els costsde transport donat que s’afegeix a l’estructura logística el camió “llançadera”.
Des del punt de vista comercial no hauria d’haver canvis de costos, donat el fet de que el personal de vendes resta a Saragossa. Possiblement amb el tancament de la Delegació, els comercials passin a treballar des de casa, o es llogui una petita oficina allà on millor interessi.

Nivell de servei:
Logístic: es potmantenir el mateix nivell de servei que existia. En aquest sector, el termini mínim de lliurament és de 24h, i amb el camió “llançadera” es pot mantenir aquest nivell de servei. Possiblement es pugui penalitzar el cas de les urgències on es demanés un termini inferior a 24h, però aquest tipus de comandes emmascaren uns costos que no es solen tenir en compte a la organització, i són a evitar (enmolts casos no estan justificades).
Des del punt de vista comercial no hi ha canvis.

Immobilitzat:
Stocks: es redueixen ja que amb el tancament del magatzem de Saragossa, l’estoc es concentra a la delegació de Cervera.
Infraestructura: amb el tancament del magatzem es disminueix els recursos logístic emprats per a portar a terme la distribució.

Motivació del personal:
Logístic: al magatzemhi haurà gent que perdrà la feina o bé s’haurà de desplaçar a Cervera per tal de mantenir-la. Aquest fet podria influir en el nivell de servei a la preparació de comandes durant el període de transició (des de que es coneix la decisió de tancament de magatzem fins que es produeix). Un cop es produeix el trasllat, en principi, tot retorna a la normalitat. En aquest processos podria tenir unimpacte si a més a més es produís una externalització d’alguns processos en un operador logístic, com per exemple, si s’externalitzés les operacions al magatzem de Cervera.
Comercial: normalment aquests processos no són ben rebuts pels delegats comercials de la zona, ja que pensen que influirà al nivell de servei als seus clients. A més a més solen disposar d’una menor informació sobre els stocks.4.- En Jaume Quer s’està plantejant la externalització de la xarxa logística de la divisió d’embotits en un operador logístic. Definiu les avantatges i els inconvenients.
Portaríeu a terme aquesta externalització al mateix temps que la integració de les dues delegacions? Quins riscos hi haurien? Com es podrien minimitzar? (30 línies).

L’operador logístic es podria fer càrrec de totes les...
tracking img