Los climas de españa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2198 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
2. ELS CLIMES D’ESPANYA
- Temps atmosfèric: Estat de l’atmosfera en un lloc i en un moment determinats
- Clima: Dada estadística que estudia les característiques meteorològiques d’un lloc determinat en un període de, com a mínim, 30 anys
1. Factors que influeixen en el clima
- Astronòmics. La Terra gira en un eix de 23 graus respecte l’eix vertical (gira sobre si mateixa). També gira alvoltant del Sol. Aquests dos factors fan que existeixin diferents estacions de l’any.
- Geogràfics. N’hi ha de dos tipus:
• Continentalitat de les diferents zones del món  el mar atempera les temperatures
• Relleu  el descens de temperatura per cada 100m d’alçada és de 0,6 graus centígrads.
La relació del relleu en relació a la direcció dels vents és també un factor important. En els sistemesmuntanyosos podem distingir la zona de sobrevent (més humida) i la de sotavent (més seca). Les masses d’aire, en xocar contra el relleu, pugen i es refreden, la qual cosa provoca pluges, és l’anomenat efecte Foehn.
- Dinàmics. Les masses d’aire. Estan classificades segons la seva continentalitat o maritimitat i la seva latitud: les que estan més al nord són les àrtiques i van seguides de lespolars, les tropicals i les equatorials. Aquestes masses d’aire no es barregen: les menys denses es troben sobre les més denses.
Els fronts, que són punts de contacte entre masses d’aire. Les masses d’aire calent, quan xoquen amb una de freda, ascendeixen i es van refredant, el vapor d’aigua que conté es va condensant i això provoca pluges.
Els centres d’acció:
• Anticiclons o altes pressions: zonesde divergència que emeten corrents d’aire cap a les depressions per compensar la pressió atmosfèrica.
• Depressions o baixes pressions: centres de convergència, on l’aire flueix cap al nucli.
La circulació general de l’atmosfera
Les masses d’aire de l’hemisferi nord que toquen a l’equador i al Pol Nord són tèrmiques. La que es troba entre aquestes dues és mecànica i depèn de les altres dues.Quan les masses d’aire ascendeixen hi ha zones de baixes pressions. On l’aire descendeix són zones d’altes pressions (l’aire pressiona el terra).
La circulació atmosfèrica en altitud
Corrent en jet o jet stream: potents fluxos d’aire que circulen per la part alta de l’atmosfera de manera molt intensa i violenta.
Circulen d’oest a est en la mateixa direcció que el moviment de rotació de laTerra, a una altitud de 12000 metres i a una velocitat que pot superar els 500 km/h.
Hi ha dos corrents a cada hemisferi:
- Subtropical, situat entre les latituds 30 graus - 45 graus
- Polar, a uns 60 graus de latitud
A l’hivern, baixen de latitud; a l’estiu, pugen.
Navegació aèria: els avions que volen dins d’un corrent en jet i en el mateix sentit que aquest economitzen combustible perquè esbeneficien de la massa d’aire (recurs utilitzat avions Amèrica-Europa).
Circulació de l’aire en superfície
Circulació de l’aire a la troposfera (capa atmosfèrica en contacte amb la Terra) es divideix en anticiclons i depressions, que es representen els seus camps de pressió amb les isòbares.
- Altes pressions o anticiclons
• Masses d’aire originades per l’existència de masses d’aire fred i dens• Valors superiors als 1015 hPa
• Pressió augmenta cap al nucli i l’aire, a l’hemisferi nord, es mou en el sentit de les agulles del rellotge
• Aire tendeix a baixar i escalfar-se amb el contacte amb la Terra  aire calent absorbeix humitat  cel sense núvols i insolació intensa (temps estable)
• Aires divergeixen
- Baixes pressions o depressions
• Masses d’aire calent
• Valors inferiorsals 1015 hPa
• Pressió disminueix cap al nucli i l’aire, a l’hemisferi nord, es mou en el sentit contrari de les agulles del rellotge
• Si l’aire és lleuger i pesa poc, tendeix a pujar  aire es refreda  humitat es condensa i forma núvols, que originen pluja (temps inestable)
• Aires convergeixen

2. Factors que influeixen en els climes d’Espanya
- Anticiclons tropicals: l’anticicló de les...
tracking img