Los minerales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (357 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CIÈNCIES PER AL MON CONTEMPORANi

TEMA:

L` ORIGEN DE LA VIDA I ELS PRIMERS ORGANISMES

BRANDON ALEXIS GIRALDO SOLARTE

1º BATXILLERAT

18/01/2011
Questions:

1) Quina frase deltext es refereix a cadascuna de les propietats de la vida.

La vida es mantè i es regenera a si mateixa a partir de canvis quìmics que processen materia i energía. Ès portadora d´ un programa capaÇde crear un ordre enter enmig del desordre del món inanimat. I no solament perpetua aquest programa, transmetent-lo a la descendencia, sinó que és capaÇ d´ adaptar-se a un món canviant a partir deles variacions que experimenta espontániament.
R/
Autopoesi: la vida es manté i es regenera.
Metabolisme: canvis químic que processen materia y energía.
Reproducció: Ès portadora d´ un programacapaÇ de crear un ordre enter enmig del desordre del món inanimat. I no solament perpetua aquest programa, transmetent-lo a la descendencia.
Evolució: és capaÇ d´ adaptar-se a un món canviant apartir de les variacions que experimenta espontániament.

2) En opinió de molts microbiólegs, els ornanismes hipertermófils es poden considerar com els millors candidats a ser els representantsactuals de les primeres formes de la vida que s´haurien originat a la vora de les fonts hidrotermals oceániques. Raona per qué.

R/ perquè és un dels microorganismes que més pot suportar la temperaturaque desprèn les fonts hidrotermals i per això s'anomena un Organisme hipertermófil.

3) identifica a quin fet correspon cadascu dels recuadres que s`observen en el gràfic.

Milions de anys
450=fossils mes antics de plantes terrestres.
600-500= els primeres organismos pluricel-lulars.
800= alguns organismos unicel-lulars van a
Comensar a colonizar superficies humedes.
1000-700= eloxigen admosferic ja va assolir els valors actuals.
1500= l` apariciò dels eucariotes
3900-3500= als primers pobladors una cel-lula procariota mol petita.

4) podries assenyalar en quin momento es...
tracking img