Los primeros frios

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (869 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Breu introducció de l’obra:
“Els primers freds” és una escultura de Miquel Blay creada l’any 1892. Aquesta té diverses versions que es diferencien pel material del qual estan fetes, tot i quenosaltres ens centrarem en l’explicació i l’anàlisi de la versió de marbre blanc, que actualment es troba al Museu Nacional d’Art de Catalunya. La versió de bronze, en canvi, es localitza al Museu Comarcalde la Garrotxa, a Olot, i els personatges hi surten vestits. L’escultura és d’estil realista però ja amb pinzellades modernistes, que tot i no haver-se establert encara com a estil pròpiament dit, estrobava en els seus inicis.

Característiques:
L’escultura a analitzar és feta de marbre blanc i ha estat esculpida seguint la tècnica de l’extracció de massa, és a dir, tallant material fins aaconseguir la forma desitjada. Es tracta d’una obra d’estil realista i modernista, allunyada de l’estil academicista que es portava fins que va ser creada, i de forma exempta, és a dir, esculpida pertotes bandes, permetent que aquesta pugui ser rodejada. Pel que fa al color, és una escultura monocroma ja que l’únic color que s’hi veu és el blanc trencat original del color del material amb que esva fer. Les dimensions d’aquesta obra són de 293 cm. x 195 cm.

Descripció formal:
A “Els primer freds” hi veiem representats un home gran i una nena petita. L’home aporta a l’obra larepresentació del realisme, amb les seves faccions clarament marcades, les carns flàccides a la vista i l’expressió de patiment perfectament definida, mentre que la nena és la mostra de l’estil modernista, amb unaexpressió facial més difuminada i per tant menys reveladora que la de l’home del seu costat. Tots dos van nus, i seuen en un banc. La nena s’arrapa al braç de l’home com buscant protecció, mentre quel’home sembla trobar-se absort en els seus pensaments i tan desprotegit com ella.
L’escultura mostra diverses formes que aconsegueixen donar-li harmonia: Per una part tenim l’home, amb forma...
tracking img