Los tres cerditos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4595 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
AS ENERXÍAS RENOVABLES
¿Que é?
Denomínase enerxía renovable a enerxía que se obtén das fontes naturais inagotabes, unhas pola inmensa capacidade de enerxía que contén, e outras porque son capaces de rexenerarse por medios naturais.
ENERXÍA ALTERNATIVA
Unha enerxía alternativa, ou máis precisamente unha fonte de enerxía alternativa é aquela que pode suplir as enerxías ou fontes enerxéticasactuais, xa sexa polo seu menor efecto contaminante, ou fundamentalmente pola súa posibilidade de renovación.O consumo de enerxía é un dos grandes medidores do progreso e benestar dunha sociedade. O concepto de "crisis enerxética" aparece cando as fontes de enerxía das que se abastece a sociedade esgótanse. Un modelo económico como o actual, cuxo funcionamento depende dun continuo crecemento,esixetamén unha igualmente crecente de enerxía. Posto que as fontes de enerxía fósil e nuclear son finitas, é inevitable determinado momento a demenda non poda ser abastecida e todo o sistema colápsase, salvo que se descubran e desarrollen os novos métodos para obter enerxía: estas serán enerxías alternativas.O consunto co anterior tense tamén que o abuso das enerxías convencionais actuais hoxe en díatales como o petróleo, a combustión de carbón entre outras acarrean consigo problemas de agravación progresiva como a contaminación, o aumento dos gases invernadoiro e a perforación da capa de ozono.La discusión enerxía alternativa/convencional non é una mera clasificación das fontes de enerxía, senón que representa un cambio que necesariamente tendrá que producirse perante este siglo. É importantereseñar cas enerxías alternativas, ainda sendo renovables, tamén son finitas, e como calquer outro recurso natural tendrán un límite máximo de explotación. Polo tanto, incluso ainda que podamos realizar a transicióna estas novas enerxías de forma suave e gradual, tampouco van permitir continuar co modelo económico actual basado ao crecemento perpétuo. É poe elo polo que surxe o concepto doDesarrollo sostenible.
Dicho modelo baséase nas seguintes premisas:
· O uso de fontes de enerxía renovable, xa cas fontes fósiles actualmente explotadas terminarán exgotándose según os pronósticos actuáis, e o transcurso deste siglo XXI.
· O uso de fontes limpas, abandoando os procesos de combustión convencionais e a fusión nuclear.
· A explotación extensiva das fontes de enerxía, proponiéndose comoalternativa o fomento do autoconsumo, que evite na media do posible a construcción de grandes infraestructuras de xeneración e distribución de enerxía eléctrica.
· A disminución da demanda enerxética, madiante a meiora do rendemento dos dispositivos eléctricos (electrodomésticos, lámpadas, etc.)
· Reducir ou eliminar o consumo enerxético innecesario. Non solo de consumir máis eficientemente,senón de consimir menos, é dicir, desnrrolar una conciencia e una cultura de ahorro enerxético e condena do despilfarro.

La producción de energías limpias, alternativas[->0] y renovables no es por tanto una cultura o un intento de mejorar el medio ambiente, sino una necesidad a la que el ser humano se va a ver abocado, independientemente de nuestra opinión, gustos o creencias.
Energía hidráulicaLa energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser transformada en energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos para poner en funcionamiento unas turbinas que mueven un generador eléctrico. En España se utiliza un 15 % de esta energía para producir electricidad.
Uno de los recursos más importantes cuantitativamente en la estructura de lasenergías renovables es la procedente de las instalaciones hidroeléctricas; una fuente energética limpia y autóctona pero para la que se necesita construir infraestructuras necesarias que permitan aprovechar el potencial disponible con un coste nulo de combustible. El problema de este tipo de energía es que depende de las condiciones climatológicas.
Energía solar térmica
Se trata de recoger la...
tracking img