Ludo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (445 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
OBJECTIUS GENERALS

Arribat a aquest punt de la creació de la ludoteca hem establert els objectius generals i els seus corresponents objectius específics de l'empresa. Aquests ens serveixen d'ajudaper guiar i ajustar les funcions a dur a terme a la ludoteca i la possibilitat d'aconseguir la visió i missió d’aquesta.

L’objectiu general de la nostra ludoteca es promoure espais i serveis permitjà dels cuals els nens i nenes i les seves famílies puguin accedir a programes ludico recreatius que potenciïn el desenvolupament de les seves competencies físiques, socials, psicológiques iafectives, mediats per procesos socials orientats al desenvolupament social i humà.

OBJECTIUS

1. Afavorir el joc entre els més petits com la principal activitat de la infància.

a. Fer que els nensgaudeixin d'una àmplia oferta de jocs i activitats lúdiques diverses, ja que és una necessitat que ens empeny des de la infància a descobrir, conèixer, dominar i apreciar el món en el que vivim.

b.Donar l’oportunitat als nens del barri de Sant Antoni, així com a tots els nens d’altres barris que vulguin assistir a les instal.lacions.

c. Originar que els nens es troben amb altres companys enun context nou en el seu temps d'oci, relacionant-se amb altres nens i nenes, i estimulant així la capacitat del joc.

d. Potenciar l’utilització de l’activitat lúdica com un recurs educatiu icreatiu en el temps lliure.

2. Oferir i promoure un servei de qualitat a les famílies.

a. Oferir a les famílies un servei tant des del punt de vista lògic com educatiu que comptabilitzi elsinteressos i necessitats de temps personal dels pares amb necessitats lúdico-educatives dels fills.

b. Oferir un estimulant espai, una selecció de jocs adequats a les edats i la temàtica de qualitat lúdicai educativa, i un equip d'educadors especialitzats en el joc i en la temàtica, en proporció directa al nombre de nens i la seva edat.

c. Fomentar la implicació i participació dels pares i dels...
tracking img