Luis fonsi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (441 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nóo qkyyero kee seasss eel hombbree maazzs bellóO! Nno kqyeróo qkee encyendaaszz cada madrugaddaa uun myllon dee strellaszz! nóO kqyyeroo kke sseas uun amóor' perffectóO! Nyy qkyyero kee tenggasstodóO loo ke sueñóO ssyn nynggun ddeffectóO! NóO qkyyero kee kqambyee ny uun respyróO een tty! qqkyeróO qkeee kada seggundoo syentaassz qqke tee amóO assy;; qkee cadda besso tyenee amóor' synceróO! qkeenóo ymportaa eel munddo eenteróO kuanddóO tenggóO ttu myraddah frentee a mmy! qkeee kadda ssentymienttohh ees verdaderóO,, kqee erees toddo lo kqeee kqyeróO kqeee no dudees kqeee te amóO ssolÓo a tty;;NóO kqyeróO kee hagaassz nadda diferentteeeh kqyyeróO kee me kyeraassz kqomóO ttu me kqyyeressz ccomo lo hacessz ssyempreee! kqyyeróO kqee me entyyendaassz porkke estóoy akky! & kqee ssyempreeestees segurróo kqee e amóO soloo asszy;; qkee cadda besso tyenee amóor' synceróO! qkee nóo ymportaa eel munddo eenteróO kuanddóO tenggóO ttu myraddah frentee a mmy! qkeee kadda ssentymienttohh eesverdaderóO,, kqee erees toddo lo kqeee kqyeróO kqeee no dudees... yyóO Loo ssyentóO een eel almmaa! yyóO Loo ssyentóO een eel kqorazzóOnn! JUUNTOÓ A TTY MI VIIDAA SSYEMPRE EESTAA LLENA DE AMÓORR';;-Tee amóO bbaby!
>>pC' a kqyeen lee pC'<<
-IITZSELL&JESUSSZ!

No haay doctoor kqee mee retengaaa! no haay doloor kqe me detengaaa! no haay planeta kqee mee eclippsssse! O de tu laddomee desviie! Dll clamoor yo no dependdo! dll halaggo me desprenddo! no haay error kqee me ressignee ni porkqee keme empeccynee! no haay renkkor kqee me de friio no haay amor kk stee miio! tussaccionees te defineen! eel destiino es kkien kaminee no haay tembloor kqee me delaatee! no haaay distancyaa kqee stee lejoosssz! desdde lejoos nos tenemooosz een el Fueggo! desdde lejos nos tenemmos een losmareees! desdde lejos yyo te syentto amoor! desdde lejoos nos tennemos een los huessosssz! deesdee lejos nuestrossz kuerpposssz se haceen aireee! dessde lejos yyo te puedoo hablar&amaar!...
tracking img