Mètodes

Páginas: 4 (879 palabras) Publicado: 16 de enero de 2012
HÀBITS DE CONSUM DE CÀNNABIS EN ADOLESCENTS RESIDENTS A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ

RESUM

Des de fa més de30 anys existeixen variacions importants en les dades que reflecteixen el consum de droguesen la població adolescent. En aquesta investigació el què es pretén és estudiar mitjançant la metodologia d’enquesta de manera transversal el hàbits de consum de cànnabis entre els adolescentsresidents a la comarca del Berguedà entre 12 i 17 anys. Un cop l’obtenció de resultats podrem veure i comparar els resultats obtinguts de la comarca amb la resta de la població catalana i veure si lapoblació Berguedana té una hàbits semblants i molt diferents en comparació a l’estudi on s’engloba tota la població catalana d’adolescents entre 12 i 17 anys.

INTRODUCCIÓ

En aquesta investigació elquè es pretén és veure si els hàbits de consum de cànnabis entre els adolescents entre 12 i 17 anys es corresponen amb la mitjana catalana, veure el tant per cent de joves consumidors de cànnabis dinsla població del Berguedà i poder contrastar aquestes dades amb investigacions a nivell de la comunitat catalana.

Tots aquests propòsits de l’ investigació volen ser satisfets mitjançant lametodologia d’enquestes ja que aquesta ens permet elaborar un qüestionari a la mida per a poder obtenir les dades necessàries per a arribar a conclusions respecte els hàbits de consum de cànnabis entre elsadolescents del Berguedà i poder-ho comparar amb altres estudis prèviament realitzats a la Comunitat de Catalunya. Són iguals, semblants o molt diferents els hàbits de consum entre la mitjana catalanai els joves de la comarca del Berguedà?

Per això si ens fixem i tenim com a referència estudis anteriors realitzats a Catalunya sobre el consum de cànnabis entre els joves entre 12 i 17 anys,aleshores podrem comparar i contrastar els nostres resultats amb aquests. Ja hem vist que els resultats de les investigacions portades a terme prèviament ens revelen que: un 70% de la població catalana...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Metodos De Metodos
  • El Método
  • Metodo
  • El Método
  • Metodo
  • Metodos
  • Metodos
  • Metodos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS