Mètodo siwoloboff

Páginas: 3 (677 palabras) Publicado: 4 de junio de 2011
OBJECTIUS

L’objectiu d’aquesta pràctica, es determinar la temperatura d’ebullició de l’etanol i del cloroform, utilitzant el mètode de Siwoloboff.

FONAMENT TEÒRIC

El mètode Siwoloboffconsisteix en utilitzar un tub d’assaig que contingui la mostra en un capil•lar tancat per un dels seus extrems, aquest capil•lar va dins el tub d’assaig amb la part tancada cap amunt. Aquests tubs estanfixes al extrem d’un termòmetre i submergits en un bany d’oli de silicona per assegurar el control rigorós de la temperatura.
S’utilitza un capil•lar per precisar com es trenca l’equilibri dinàmicentre la pressió de vapor i el líquid, ja que es un volum molt reduït.
Al escalfar el líquid, arriba un moment en el qual comencen a sortit bombolles del capil•lar, aquest es el moment en que lavelocitat d’evaporació supera la condensació gràcies a l’augment de la temperatura.
Fins que tot el líquid de l’interior del capil•lar no s’ha evaporat no pot tornar a entrar-hi mes, ja que totes lesmolècules de gas tenen una energia vibracional superior a la resta del líquid i fan pressió per sortir, això s’anomena pressió de vapor.
El punt d’ebullició es el moment en el qual el líquid torna aentrar en el capil•lar i equival a la temperatura a la qual s’ha evaporat.

MATERIAL

•comptagotes
•tub d’assaig
•tub capil•lar
•termòmetre
•vas de precipitats
•tap de goma
•pinces
•bec Bunsen•goma de pollastre
•oli de silicona
•3ml. d’etanol
•3ml. de cloroform

PROCEDIMENT

•Agafarem amb un comptagotes 3ml. d’etanol i l’introduirem en un tub d’assaig.
•Agafar un capil•lar, tancar-loper un dels costats, lligar-lo a un termòmetre utilitzant una goma de pollastre i introduir-ho tot dins el tub d’assaig amb l’etanol de manera que l’extrem obert del capil•lar estigui a la partinferior.
•Col•locar el tub d’assaig, amb tot el conjunt, dins un vas de precipitats mig ple amb oli de silicona subjectant el termòmetre amb unes pinces i si cal posarem un tap de goma foradat a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Metodo Y Sus Metodos
  • Metodos De Metodos
  • El Método
  • Metodo
  • El Método
  • Metodo
  • Metodos
  • Metodos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS