Métodos y técnicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2147 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 33 : MÈTODES I TÈCNIQUES DE TREBALL INTEL·LECTUAL I EL SEU DESENVOLUPAMENT A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA: PRINCIPIS GENERALS I APLICACIÓ A ÀREES O ÀMBITS ESPECÍFICS.
1. INTRODUCCIÓ
▪ concepte
▪ desenvolupament normatiu
2. OBJECTIUS BÀSICS EN TOT PROGRAMA DE TÈCNIQUES D’ESTUDI A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (PRÀCTICA EDUCATIVA)
3 .ÀREES D’INTERVENCIÓ EN UN PROGRAMA DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
4.PRINCIPIS GENERALS PER UN BON APRENENTATGE

5. ANÀLISI DE LES PRINCIPALS TÈCNIQUES D’ESTUDI
▪ Lectura ràpida i comprensiva
▪ Tècniques de recollida d’apunts
▪ Tècniques de síntesis: l’esquema i el subratllar
▪ Tècniques de memorització
5.TÈCNIQUES D’ESTUDI A PRIMÀRIA I SENCUNDÀRIA
6. EL PAPER DE LA FAMÍLIA EN RELACIÓ A LES TÈCNIQUES D’ESTUDI

1. INTRODUCCIÓ

▪Concepte

Les tècniques d’estudi són un conjunt de normes, procediments i recursos que utilitzem per aprendre d’una manera més eficaç. Van sorgir als anys 60, per augmentar el rendiment escolar dels alumnes, especialment pel que fa a la interiorització dels seus coneixements i continguts de les diferents matèries.
Sota el concepte genèric de tècniques d’estudi inclouríem tot allò que potcontribuir a facilitar l’aprenentatge, aprendre a aprendre, hàbits o tècniques d’aprenentatge específiques, mètodes d’estudi.

Crec que un dels errors del fracàs actual rau en la carència que els alumnes tenen sobre hàbits i eines d’estudis. Al meu entendre és imprescindible fomentar l’ensenyament d’aquestes tècniques d’estudi ja que són eines bàsiques, uns mitjans útils que afavoreixen el procésd’aprenentatge i permeten als alumnes millorar qualitativament els seus aprenentatges, sempre i quan estiguin integrades dins de la pràctica escolar, no es treballin aïlladament sinó en relació amb les matèries que l’alumne està estudiant.

Les tècniques d’estudi ajuden als alumnes a pensar per sí mateixos, els faciliten i rendabilitzen el seu l’esforç. No és suficient en només conèixer les tècniquessinó que cal interioritzar-les i posar-les en pràctica a fi de convertir-les en hàbits d’estudis que desenvolupin una sèrie d’estratègies d’aprenentatge i permetin a l’alumne aconseguir un aprenentatge significatiu.

Les estratègies d'aprenentatge segons Nisbet i Shuckersimith (1987) són processos executius mitjançant els quals s'escullen, coordinen i apliquen les habilitats. Es vinculen ambl'aprenentatge significatiu i amb l ‘"aprendre a aprendre".

Hi ha diferents raons que justifiquen la importància que es dóna actualment a les tècniques d’estudi. Una d’elles és l’augment de la informació i dels continguts acadèmics actuals dificulta als alumnes poder assimilar tota la informació, per tant més que rebre coneixements és preferible que adquireixin habilitats que els permetinaconseguir els nous coneixements.

▪ DESENVOLUPAMENT NORMATIU
- LGE (1970)
- LOGSE
Art 1:
Fins de l’educació:
c) l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements tècnics, científics, humanístics, històrics i estètics.
Art 2
El sistema educatiu tindrà com a principi bàsic l’educació permanet. A tal efecte, prepararà als alumnes per aprendre per sí mateixosUn dels aspectes més significatiu de la LOGSE és el tractament que fa de les tècniques de treball intel·lectual. La LGE de 1970 i els programes que les van desenvolupar consideraven les tècniques com objectius, metes a aconseguir, per això el seu desenvolupament va ser deficitari,
Per tant trobem que la importància de les tècniques d’estudis apareix reflectida a la LOGSE, en el seu títolpreliminar , on estableix les tècniques d’estudi i treball intel·lectual (TETI) com una finalitat/meta a aconseguir. Per tant és necessari que els alumnes a més de continguts conceptuals, els alumnes aprengui continguts procedimentals, destreses, habilitats i tècniques d’estudi.
Amb el desenvolupament normatiu de la LOGSE, les tècniques d’estudi s’inclouen el l’apartat de procediments.
Els...
tracking img