Ma5 faccicle

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 26 (6331 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
per Marc Belzunces

Fascicle 5

Writer i Calc
Quaderns de Formació Tecnològica

OpenOffice.org

L’ofimàtica per a tothom

L’ofimàtica per a tothom

L’OpenOffice.org és un paquet ofimàtic complet que inclou un processador de textos (Writer), un gestor de fulls de càlcul (Calc), un programa de presentacions (Impress), un editor de dibuix vectorial (Draw), un gestor de bases de dades(Database) i un editor de fórmules matemàtiques (Math). És programari lliure, multilingüe i gratuït, i està disponible per a diverses plataformes informàtiques, com el Microsoft Windows, el Mac OS X i el GNU/Linux, entre d’altres.

L’OpenOffice.org està desenvolupat per una comunitat de programari lliure patrocinada per les principals empreses informàtiques del món, entre les quals s’hi trobenSun Microsystems (fundadora), Novell i Google. Els usuaris poden descarregar de franc l’OpenOffice.org, copiar-lo, repartir-lo entre amics i coneguts, instal·lar-lo a tots els ordinadors que desitgin i utilitzar-lo per a qualsevol funció, sense cap mena de restricció.
El nom

Per qüestions de propietat intel·lectual, el paquet no es pot dir simplement OpenOffice, de manera que es va optar perafegir l’extensió .org i anomenar-lo OpenOffice.org. També és conegut de forma abreujada com a OOo.

5.1.1 Format de fitxer
Des de la versió 2.0, l’OpenOffice.org utilitza com a format de fitxer l’OpenDocument, un format de fitxer ofimàtic obert i recolzat per les principals companyies de programari del món. En ser un format estàndard, obert, documentat i utilitzable sense cap tipus derestricció, està essent ràpidament implementat per diverses aplicacions ofimàtiques. A la Taula 1 es mostra l’extensió del format de fitxer per a cada aplicació del paquet. A més a més, l’OpenOffice.org permet treballar amb els formats de fitxer ofimàtics amb més difusió, entre els quals hi ha els formats de fitxer del Microsoft Office. Això permet intercanviar documents amb usuaris d’aquestes aplicacionsde forma ràpida i senzilla.l’OpenOffice.org
Taula 1. Extensions utilitzades per l’OpenOffice.org 2.0.
Fitxer de l’aplicació OpenOffice.org Writer Plantilles de l’OpenOffice.org Writer Document HTML Plantilla de document HTML OpenOffice.org Calc Plantilles de l’OpenOffice.org Calc OpenOffice.org Impress Plantilles de l’OpenOffice.org Impress OpenOffice.org Draw Plantilles del’OpenOffice.org Draw OpenOffice.org Math OpenOffice.org Base Documents mestres Extensió *.odt *.ott *.html *.oth *.ods *.ots *.odp *.otp *.odg *.otg *.odf *.odb *.odm — Icona

Les distribucions de GNU/Linux de més difusió inclouen l’OpenOffice.org en la instal·lació estàndard, de manera que és molt probable que ja el tinguem instal·lat. Si no és així, cal anar al gestor de paquets de la distribució quetenim, seleccionar l’OpenOffice.org

i aleshores començarà la descàrrega dels elements necessaris i la seva instal·lació automàtica. Per instal·lar l’OpenOffice.org en Windows i Mac OS X el primer que hem de fer és aconseguir-lo. La manera més fàcil és descarregar-lo d’Internet des de:

- Lloc web internacional: http://www.openoffice.org - Versió en català: http://www.openoffice.cat

 L’ofimàtica per a tothom L’OpenOffice.org

Tot i que no és estrictament necessari, és recomanable que els usuaris de Windows descarreguin la versió que inclou el Java (JRE), o que s’instal·lin aquest programari des de http://www.java.com/.

5.2.1 Instal·lació sobre Windows
Un cop descarregat el programa només cal clicar sobre el fitxer executable i començarà una instal·lació guiada (Figura 1). Elsvalors per defecte de les opcions que ens aniran apareixent serveixen per a la majoria d’usuaris. Els usuaris que no disposin del Microsoft Office poden habilitar les opcions d’obrir aquests documents amb l’OpenOffice.org. Per als usuaris que disposin d’un Microsoft Office instal·lat a l’equip és recomanable deixar les opcions per defecte, ja que permeten una convivència perfecta entre totes...
tracking img