Macro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (602 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
MACROECONOMIA 1. CURS 2011-2012 TEMA 1

PRÀCTICA 1 Data d’entrega: Dimecres 19 de octubre

1. Suposeu que una economia produeix només tres béns (A, B i C). Tenim dades sobre les quantitatsproduïdes i els preus de venda d’aquests dos béns durant tres períodes consecutius:
Període 0 1 2 3 15 18 21 19 Producte A Preu Quantitat 120 150 130 140 Producte B Preu 8 9 10 10 Quantitat 80 100 100 110Producte C Preu 20 22 25 21 Quantitat 200 250 220 240

a) Calculeu el PIB nominal dels períodes 0, 1, 2 i 3. b) Prenent el període 0 com a base, calculeu el PIB real pels 4 períodes. c) Calculeu lataxa de creixement del PIB nominal i del PIB real entre els períodes 0 i 1; 1 i 2; 2 i 3; i entre els períodes 0 i 3. d) Interpreteu els resultats obtinguts als apartats anteriors: com ha evolucionatla producció d’aquesta economia en els períodes considerats?

2. Les següents dades fan referència al nombre d’ocupats i parats per grups d’edat i sexe de l’estat espanyol l’any 2008 (expressades enmilers d’individus): OCUPATS 16-24 anys DONES 25-54 anys Més de 55 anys 16-24 anys HOMES 25-54 anys Més de 55 anys 799,7 6.899,40 837,9 1.015,3 9.168,10 1.537,3 PARATS 277,6 923,10 79,2 315,4 895,40100,1

També sabem que en total hi havia 15.359,6 milers d’inactius, dels quals 9.639,2 són dones. A partir d’aquesta informació: a) Calculeu la població activa de cada grup d’edat per cada sexe,així com la població activa total femenina i masculina, i la total per ambdós sexes. b) Completeu la taula següent referent a la taxa d’atur per edats i sexe. c) Calculeu la població civil femenina i lamasculina.

d) Calculeu la taxa d’activitat femenina i la masculina. e) Calculeu la taxa de desocupació femenina i la masculina. f) Comenteu les característiques del mercat de treball espanyol l’any2008. Grup demogràfic 15-24 anys DONES 25-54 anys 55-64 anys Totes les edats 15-24 anys HOMES 25-54 anys 55-64 anys Totes les edats TOTAL dones i homes Taxa d’atur

3. A Macrolàndia hi ha...
tracking img