Macroeconomia

Páginas: 31 (7712 palabras) Publicado: 4 de octubre de 2010
Rosa Garcia -- Despatx: S-222 (Dilluns: 11:30-13:30 | Dimecres: 11:30-13:30)
Rosa.garcia.hernandez@uab.cat

TEMA 1: MACROECONOMIA: UNA PRIMERA APROXIMACIÓ

Introducció
Objecte d’estudi de la macroeconomia:
La macroeconomia sempre treballa amb variables agregades, és a dir, mira la economia en el seu conjunt.
Es busca una explicació d’esdeveniments econòmics i la formulació de mesuresmitjançant polítiques econòmiques (restrictives o expansives). Això provoca una formulació de teories:

Variables Macroeconòmiques Importants
- PIB real / nominal:
El PIB nominal es calcula amb preus corrents (del mateix any), mentre que el PIB real es calcula amb preus constants, és a dir, valorem la producció d’un país però sense tenir en compte els preus de l’any en qüestió sinó preusd’un any determinat que s’agafa com a base. Això facilita la comparació entre dos anys.
- Taxa d’inflació: Espanya: 2.2; Catalunya: 2.4; Europa: 1.8
- Taxa d’atur: Espanya: 8 %; Catalunya: 6 %; Europa: 7 %

Elaboració De Models
Els models econòmics mostres les relacions entre variables en termes matemàtics. Com que hi ha moltes variables es realitza una tria de les variables mésrellevants o representatives. Per això darrera de cada model hi ha una sèrie de supòsits.
Les variables poden ser:
- Endògenes:
Són variables que nosaltres volem explicar y veure la relació que hi ha entre elles.
- Exògenes:
No les volem explicar sinó que les agafem donades i considerem que ja estan fixades.
Ex:
Model d’oferta i demanda agregada del mercat de gelats:
Qd = D(P, Y) ( Funció de demanda
Qs = S (P, Pi) ( Funció d’oferta

Corba De Demanda

Desplaçament al llarg de la corba:
De “B” a “A”. Considero que les variables exògenes són sempre constants i no varien
Desplaçament de la corba:
De “B” a “C”. Com que es tracta de la corba de demanda, hem varia la variable exògena que ve per part de la demanda, en aquest cas la renda (Y). Com que varia cap a ladreta, hi ha ↑ Y.

Corba D’oferta

Desplaçament al llarg de la corba:
De “B” a “A”. Considero que les variables exògenes són sempre constants i no varien
Desplaçament de la corba:
De “B” a “C”. Com que es tracta de la corba d’oferta, considero que varia la variable exògena que ve de l’oferta en aquest cas el preu dels ingredients. Com que varia cap a la esquerra hi ha ↑ Pi.
Oferta /Demanda
A una gràfica amb les corbes d’oferta i demanda, al variar una de les dos o totes dues, tindrem un nou punt d’equilibri. En cas de que només varií una de les dos corbes, suposem que una de les variables exògenes està fixada.

Models
Cal dir que darrera de cada model hi ha uns supòsits que són simplificadors:
Ex.
• Supòsits d’equilibri de mercat:
o A llarg termini hi haflexibilitat de preus
o A curt termini hi ha rigidesa de preus

Relació Entre Microeconomia I Macroeconomia
Són esdeveniments que tenen lloc en el conjunt de l’economia, és a dir, és el resultat de la interacció de moltes llars i empreses. I això ens dona lloc a una visió macro de la economia mitjançant variables agregades (suma de moltes decisions individuals).
TEMA 2: LES DADESMACROECONÒMIQUES

PIB

Definició
Producte interior brut. Intenta valorar de forma monetària l’activitat econòmica d’un país en un determinat període de temps.
Es pot analitzar des de el punt de vista de la renda o des de el punt de vista de la despesa.
Renda = Despesa

Flux circular de la renda

Exemple d’una economia simple amb un sol producte i un factor de producció (treball).
- Circuitinterior – Bens i factors
- Circuit exterior – monetari

Tipus de variables del PIB
a. Variable “stock”: Quantitat mesurada analitzant tot allò acumulat fins al moment.
b. Variable “flux”: Donem informació de la quantitat d’una variable mesurada per unitat de temps.

Regles de càlcul del PIB
a. Bens i serveis:
Al calcular el PIB homogeneïtzem la producció d’un país mitjançant...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Macroeconomia
  • Macroeconomia
  • Macroeconomia
  • Macroeconomia
  • Macroeconomia
  • Macroeconomia
  • Macroeconomia
  • Macroeconomia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS