Magisterio

Páginas: 6 (1460 palabras) Publicado: 13 de febrero de 2011
El viatge
de
l'Apollo
XIII

Física i Química

2n Trimestre

Índex

Resum esquemàtic de l'accident de l'Apollo 13......................................................................pàg 2-5
Resum de l'accident..................................................................................................................pàg 2Preguntes..................................................................................................................................pàg 2-4
Dibuix de la trajectòtia de la nau .............................................................................................pàg 5

En òrbita lunar..........................................................................................................................pàg 6Fugint de la gravetat de la Lluna ............................................................................................pàg 7

Determinació experimental de la massa de la Terra .............................................................pàg 8-9
4.1-Dona la massa de la Terra .................................................................................................pàg8
4.2-Dona la densitat de la Terra ..............................................................................................pàg 8
4.3-Calcula l'error relatiu de la densitat de la terra.................................................................pàg 9

1.Resum esquemàtic de l'accident de l'Apollo 13

RESUM DEL ACCIDENT:
Els problemes de l'Apollo 13 vancomençar tan sols començar el viatge, als 5 minuts de vol el motor central de la nau va fallar, fet que va fer haber de consumir més combustibe. Peró el principal problema durant la missió es va donar lloc al cap de 56 hores de viatge, Jack Swiget (tripulant de l'Apollo XII) va remoure els tancs de O2 fet que va provocar una explosio fent malbe el 2n tanc de O2 i deixant el 1r en mal estat, aixóva generar molts porblemes a la llarga com la falta de enregia o O2 . Estudis posteriors van demostrar que el error en els tanc va ser provocat per un cable en mal estat durant el procces de remoures els tancs.

PREGUNTES:

1- En quins anys està ambientada la història? Quant de temps feia que l'home havia trepitjat per primera vegada la Lluna?La història està ambientada en els dies abans delenlairament i els dies que va durar el viatge de la expedició del Apollo XIII ( del 11 al 17 de Abril de l'any 1970). El primer cop que l'home va trepitjar la lluna va ser el 21 de Juliol de 1969 a les 2:56 (hora internacional UTC), per tant feia 10 anys 9mesos i 21 dies respecte el dia que l'Apollo XIII va despegar.
2-Quina és la missió d'aquests astronautes?La missió de la tripulació de l'ApolloXII consistia en aconseguir aterrar a Fra Mauro, una regió de la lluna no explorada per cap de les dues expedicions que havien explorat la lluna fins el moment , i aconseguir algunes mostres per poder-les estudiar posterior-ment a la terra i saber més sobre la composició de la lluna.
3-Quant dura el viatge?El viatge comença el dia 11 d'Abril de 1970 a les 19: 13 UTC (Temps Universal  Coordinat), el dia 13 d’Abril a les 21:08 (UTC) es va produir l’explosió en els tancs de O2 de la nau fet que va avortar la missió. Finalment arribaran a la Terra desprès de un viatge entre la vida i la mort el dia 17 d’Abril de 1970 a les 18:07:41 (UTC). En total la seva missió va durar 6 dies i 23h aproximadament.
4-Quin tipus de nau tripulaven els protagonistes de la pel·lícula? Informa’t sobre aixòLanau de l’Apollo XIII estava era una nau constituïda per tres parts diferents; el mòdul de comandament, el mòdul lunar i el mòdul de servei. Cada nau tenia una funció diferenciada de les altres i totes eren molt importants per poder complir la missió amb èxit.El mòdul de comandament ( o Odissea) tenia la funció de ser l’habitacle dels astronautes durant el trajecte de la Terra a la Lluna i feia,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Magisterio
  • MAGISTERIO
  • MAGISTERIO
  • Magisterio
  • magisterio
  • magisterio
  • Magisterio
  • El Magisterio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS