Mahai jolasak

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2482 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MAHAI JOLASAK

HELBURU OROKORRAK

1- Matematika-hizkuntzak ematen dituen ahalbideak maila batean erabiltzea jarraian aipatzen direnak aurkitzeko: objektuen ezaugarri eta propietateak, haien arteko erlazioak, espazioan kokatuz, baita haien gainean egin daitezkeen ekintza batzuk ere, nahiz ekintza horren emaitzari, nahiz jarraitutako prozesuari arreta eskainiz. (ODC 25.or, 9)
2-Hizkuntz-testuinguru desberdinetan beste ume eta pertsona helduek adierazten dizkioten asmo eta mezuak ulertzea, ahozko hizkuntza beste pertsonekin harremanak izateko tresna gisa ulertuz. (ODC 25.or, 2)

EDUKINAK

1. MULTZOA: HITZEZKO HIZKUNTZA

KONTZEPTUAK

a) AHOZKO HIZKUNTZA:
3- Ahozko hizkuntza beste pertsonekin komunikatzeko tresna gisa.(ODC 26.or, 1)
4- Testuinguru, solaskideeta edukin desberdinei begira izan daitezkeen komunikazio-egoera ezberdinak. (ODC 26.or, 3)

JARRERAK

1- Ahozko hizkuntza ezagutu eta baloratzea norberaren sentimendu, ideia eta interesak adierazteko eta besteenak ezagutzeko tresna gisa.(ODC 26.or, 1)
2- Besteen informazio eta azalpenak entzutea eta haiekiko interesa erakustea jolas egoeratan. Materialarekiko arreta : batu, ordenatu...(ODC 26.or, 3. moldatuta)

PROZEDURAK

1- Jolas egoeretan pertsona helduek eta beste ume batzuek dituzten asmo komunikatiboen ulerkuntza. (ODC 27.or 1. moldatuta)
2- Kronologikoki sekuentziatutako irudien ulerkuntza, antolamendu eta ekoizpena: argazkiak, istoriotxoak, diapositibak, etab.(ODC 27.or 13.)

5. MULTZOA: MATEMATIKA-HIZKUNTZA

KONTZEPTUAK

1- Objektu etabildumen ezaugarri eta erlazioak. (ODC 31.or.,1)
2- Funtsezko koantifikatzaileak: asko-gutxi, bat-batzuk, gehiago-gutxiago, … (ODC 31.or.,2)
3- Zenbakia: unitatea, zenbaki-seriea. (ODC 31.or.,3)
4- Formak, orientazio eta irudikapena espazioan.(ODC 31.or.,5)

JARRERAK

1- Objektuak aztertu, konparatu eta zenbatzeko zaletasuna, baita objektuen arteko erlazioei buruzko ezagupenakpraktikan jartzea suposatzen duten ekintzak egiteko.(ODC 31.or., 1)
2- Eguneroko bizitzan gertatzen diren joko eta arazoetan zenbakiek eta eragiketek duten baliagarritasunaz ohartzea.(ODC 31.or., 2)
3- Egoera, orientazio eta erlazioen deskribapena zehazteko interesa. (ODC31.or., 4)

PROZEDURAK

1- Objektuak bildumetan taldekatzea, antza eta desberdintasunei begira. (ODC31.or., 2)
2- Bilduma bateko izatearen edo ez izatearen irizpidea hitzez adieraztea.( ODC 31.or., 3)
3- Objektuen antolamendua kualitate konkretu bat duten ala ez kontutan hartuz.(ODC 31.or., 4)
4- Objektu eta bildumetan kualitate jakin bat zenbat agertzen den esateko koantifikatzaile egokiak erabiltzea. (ODC 31.or., 5)
5- Objektu-bildumen konparazioa: -(e)nbezala, baino gutxiago, baino gehiago.(ODC 31.or., 6)
6- Ordinalaren aplikazioa bilduma txiki eta ordenatuetan.(ODC7)
7- Unitatearen gehikuntzaren bidez zenbaki-seriea eraikitzea. (ODC 8)
8- Eragiketa errazen aplikazioa suposatzen duten problemen ebazpena (kendu, erantsi, banatu). (ODC 31.or., 11)
9- Oinarrizko espazio-nozioen erabilpena objektu edo pertsonarenbaten berezko kokapena azaltzeko.(ODC 31.or., 14)

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1- Ahozko hizkuntza erabiltzea egoera desberdinetan eta zenbait solaskiderekin, sentimendu, desio eta ideiak adierazteko tresna gisa. (ODC 32.or., 1)
2- Testuinguru desberdinetan beste pertsona batzuek ematen dituzten mezuak entzun eta beraiei zentzua ematea, ahozko hizkuntzak pertsonen arteko komunikaziorakotresna gisa duen garrantzia baloratuz.(ODC 32.or., 2)
3- Sinbolo eta kodeak ezagutu eta deszifratzea, mezu izkutuei zentzua emanez. (ODC 32.or., 5)
4- Bere sorkuntzak zaindu eta baloratzea eta besteenak errespetatzea.(ODC 32.or., 6.ena moldatuta)
5- Matematika-hizkuntzaren espresioak ulertu eta jarraian aipatzen diren zereginetarako erabiltzea: objektuen artean izaten diren...
tracking img