Malalties mentals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3077 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONCEPTE DE SALUT MENTAL
Salut mental o "estat mental" és la manera com es coneix, en termes generals, l'estat d'equilibri entre una persona i el seu entorn sociocultural el que garanteix la seva participació laboral, intel • lectual i de relacions per aconseguir un benestar i qualitat de vida . Es diu "salut mental" com analogia del que es coneix com "salut o estat físic", però pel que fa ala salut mental indubtablement hi ha dimensions més complexes que el funcionament orgànic i físic de l'individu. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) descriu la salut mental com un estat de benestar en el qual l'individu és conscient de les sevescapacitats, pot enfrontar-se a les exigències normals de la vida i treballar de forma productiva i fructífera, i és capaç de contribuir a la seva comunitat. La salut mental està condicionada per múltiples factors entre ells elsde caràcter biològic (per exemple, factors genètics o en funció del sexe), individual (experiències personals), familiar i social (el fet de contar amb suport social) o econòmic i mediambiental (la categoria social i les condicions de vida).

MALALTIES MENTALS
La malaltia mental és una alteració dels processos cognitius i afectius del desenvolupament, considerat com anormal pel que fa algrup social de referència del com prové l'individu. Es troba alterat el raonament, el comportament, la facultat de reconèixer la realitat o d'adaptar-se a les condicions de la vida. Depenent del concepte de malaltia que s'utilitzi, alguns autors consideren més adequat utilitzar en el camp de la salut mental el terme "trastorn mental". Sobretot en aquells casos en els quals la etiologia biològicano està clarament demostrada, com succeeix en la majoria dels trastorns mentals. A més, el terme "malaltia mental" pot associar-se a estigmatizació social. Per aquestes raons, aquest terme està en desús i s'usa més trastorn mental, trastorn o psicopatologia. Untrastorn mental i/o del comportament és una malaltia amb manifestacions psicològiques o de comportament associada amb deterioració del funcionament a causa de alteracions biològiques, socials, psicològiques, genètiques, físiques o químiques. La hi sol amidar en termes de desviació respecte d'alguna norma. Cada malaltia té les seves característiques concretes (signes i símptomes).


HISTÒRIAEls primers testimonis sobre malalties mentals provenen de la ficció, amb relats sobre persones amb depressió o facultats alterades. La trepanació trobada a cranis prehistòrics i de l'Edat Antiga podrien respondre a intents per guarir aquestes malalties.Les primeres descripcions teòriques no les distingien d'altres malalties físiques, els trastorns responien a alteracions dels quatre humors o de l'equilibri de l'energia vital. Per això el tractament es feia a base d'herbes per tornar a l'equilibri els fluïds del cos. Aquestes explicacions convivien a Grècia i a Orient amb la teoria que eren missatges divins (mania), concepció que vatraslladar-se al cristianisme, però aquest cop vista com un càstig o possessió deldimoni. El primer hospital psiquiàtric va ser construït a Bagdad el 705, on els malalts rebien atenció especialitzada i no havien de viure de l'almoina, el més habitual....