Mamama

Páginas: 3 (681 palabras) Publicado: 2 de junio de 2011
Tema C – Gestió dels projectes d’una universitat.
Informació introductòria Informatització dels projectes de recerca i desenvolupament d’una universitat. Tasques Tasques del gestor sectorial de lafundació Crea projectes d’un cert sector; cada projecte té l’any de creació, un número, el NIF i nom del cap del projecte, el tipus de projecte, el número del client en el cas que sigui dedesenvolupament i l’import del pressupost. Tasques del cap del projecte Manté la llista de membres dels seus projectes, amb addicions i supressions; a la llista hi ha el nom cada membre i si en selecciona un li’nsurt el NIF o NIE, la data d’incorporació, la data prevista o real de fi de la participació, el text sobre estudis fets i l’organització a què pertany si és un membre extern. Pot seleccionar unmembre de la mateixa llista i consultar-ne les feines amb les mateixes dades que en la consulta que pot fer el membre mateix. Tasques del membre d’un projecte Introdueix la informació sobre les sevesfeines. Cada feina té data, descripció i tipus; en el cas d’una publicació indica a on l’ha presentada i si ha estat acceptada; en el cas d’una feina de desenvolupament ha d’indicar el nombre d’horestreballades. Pot demanar la llista de les dates i descripcions de les seves pròpies feines i si en selecciona una li’n surten la resta de les dades. Guió del gestor sectorial de la fundació Crea projectesdel seu sector (electrònica i automàtica, química o informàtica); cada projecte té any de creació, número, NIF i nom del cap del projecte, el tipus de projecte (de recerca fonamental, de recercaaplicada o de desenvolupament), el número del client en el cas que sigui de desenvolupament i l’import del pressupost; el sector s’assigna automàticament en funció del gestor sectorial que crea elprojecte. Guió del cap del projecte Crea membres dels seus projectes; per a cada membre hi ha el nom i NIF o NIE, la data d’incorporació, la data prevista o real de fi de la participació, el text sobre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • mamam
  • mamama
  • mamama
  • mamam
  • mamama
  • mamama
  • mamama
  • mamama

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS