Maquinaria obra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2930 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GRUA MÒBIL
De grues mòbils, en podem de trobar de diferents tipus, depengen del tipus de feina que hagin de realitzar i l’espai a de treball. Analitzarem dos tipus: grua mòbil de gelosia amb cadenes i la grua mòbil telescòpica amb rodes.

DESCRIPCIÓ
En la imatge veiem un grua mòbil, sobre erugues i el màstil que suporta la ploma és d’estructura amb gelosia.
Aquesta màquina té moltaflexibilitat de moviments, ja que pot moure’s amb relativa agilitat i la seva cabina gira 360°, aconseguint arribar a qualsevol punt. El seu braç té alçada fixa. Les característiques tècniques d’aquesta màquina en particular són les següents:

El sistema de màstil d’estructura en gelosia fa que, tot i tenir un muntatge més lent que els telescòpics, puguin suportar una major càrrega. En aquest cas,aquesta màquina pot suportar un gran pes, per la seves dimensions (considerant que com més alçada, menys pes poden suportar) i per el contrapès que es veu a la part inferior de la màquina. Que l’alçada màxima sigui fixa no hi cap problema, ja que mentre aquesta alçada sobrepassi els arbres d’aquest espai, no hi ha cap problema.
El sistema de moviment per erugues (cadenes) és un inconvenient a l’horade transportar la grua d’un lloc a un altre, ja que és necessari un mitjà auxiliar per portar-la (un camió de grans dimensions), que segurament comportarà que s’hagi e moure amb condicions especials. Tot i això, l’avantatge en obra és per tal de realitzar el moviment de material, no és necessari que s’equilibri amb nivells a terra, i fins i tot pot moure’s amb el material carrega (distànciescurtes i poc pes). També s’hauria de considerar si el temps que aquesta màquina estarà a obra compensa el transport. El terreny en que esta (terra) permet la utilització d’aquesta màquina, ja que si fos un espai asfaltat podria danyar el sòl per el propi moviment.

FEINA QUE REALITZA
La feina que realitza en l’obra de la imatge, és la de transport de material d’un punt a un altre de l’obra, compoden ser armadures, palets de material, etc. La característica principal d’aquest espai, la Devesa, és que no es un espai lliure, sinó que està ple d’arbres de molta alçada. La flexibilitat de moviment d’aquesta màquina (pot arribar a qualsevol punt de l’obra amb la ploma, des de qualsevol punt de la màquina, gràcies al seu moviment i que la cabina pot girar 360o) fa que sigui possible ferarribar material a qualsevol part de l’obra, tot i la dificultat de moure la ploma entre els arbres. De totes maneres, si el cable de la ploma toca a les arrels petites (en el temps que vaig observar va passar diverses vegades) no hi havia cap problema.

ALTRES FEINES QUE POT REALITZAR
Altres feines que pot realitzar aquest tipus de màquina són:
* Actuar com a dragalina o excavadora de cullerad’arrossegament. Això seria possible si el model fos possible instal·lar-hi un cables d’arrossegament horitzontal. En molts dels models d’aquestes grues, segons el fabricant, ho incorporen, així les fan més polivalents. Com a dragalina, les seves feines principals són extracció de material sota la base de recolzament de la màquina (sec o aigua), perfilat i neteja de foses i reses amples,formació de pilons o càrrega sobre elements de transport.
* Actuar també com a excavadora bivalva o amb cullera de mandíbules. Com en el cas anterior, no tots els models funcionarien, ja que han d’incorporar en la seva fabricació aquest complement. Com a bivalva, les seves feines són, principalment, perforació de pous profunds, excavació de rases i de fossars profunds i estrets, excavació en sec osota aigua, dragats i enderrocs (drop-ball).

ALTRES MÀQUINES QUE LA PODRIES SUBSTIUIR
Altres màquines que podrien efectuar el mateix treball:
* Grua fixa, tant empotrada com contrapesada. Tot i això, no té tanta flexibilitat i se’n haurien d’instal·lar com a mínim 2 per l’extensió de l’obra.
* Grua mòbil amb rodes, tot i que no tindria la flexibilitat de treball d’aquesta, ja que per...
tracking img