Maria rosa lite catalana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (450 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Maria Rosa va ser el primer encarrec que Maria Guerrero va fer aGuimerà. L’obra obtingué un exit considerable. Uns dels textos mes emblematics del autor. Maria Rosa te una factura mes naturalista enel plantejament del conflicte. Els seus personatges tenen poc paralelisme amb els erois guimerians. Amb aquesta obra propasa un model de tragedia moderna August Stridberg.
ESTRUCTURA. Consta de tresactes(exposicio nus desenllaç) 1er: ofereix tota la imformacio necesaria i apunta bona part del conflicte. 2 tipus d’acte: el que fa prgresar lacio dramatica i les que un personatge es manifesta talcom es a traves del monoleg. (apart). El ritme dramatic ve marcat per lalternança entre situacions estatiques i dinamiques que de maneres diferents ens porten als moments de climax en que han deresoldre les espectatives generades anteriorment. Els finals de cada acte marquen els moements culminants en la progresio de la trama. El primer amb la noticia de la mort de l’Andrey, que deixa cami lliurea les intencions del Marçal. El segon, am laparent consecucio de proposits daquest en comprometre Maria Rosa desores daconseguir que la seva atraccio pel marçal la delati. El tercer, amb la mort delmarçal que acaba pagan aixi les seves culpes.
HISTORIA. El principal centre dinteles es la situacio que es troben en Marçal i la Maria Rosa victimes del seu desig. Merits del drama: el fet que unpersonatge que nomes ha estat suscitat a traves del record acabi jigant un paper important en el desenllaç de lobra. (vi regalat per badori als nuvis) Aquesta doble condicio d’absent/present es la claudel conflicte.
TEMPS. El temps escenificat es d’un any i mig aprox. 1i2 15mesos, 3 2mes.
ESPAI. Transcurre al llarg duna carretera en construccio. La carretera te una funcio metaforica, la referenciaa la pobresa dels casalots te una funcio metonimica que situa la condicio social dels personatges. Conflictivitat social. (el vi que es beuen al final es de on era l’Andreu, principi,final)...
tracking img