Marketing electrónico pac3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4876 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Identifica breument com s’ha transformat el sector discogràfic des de la popularització d’Internet a mitjans dels anys 1990, amb especial referència als canvis en la distribució comercial d’aquesta categoria de productes (2 punts).

A partir dels anys 90 la indústria discogràfica va ser afectada per una sèrie de transformacions que redefineixen la seva dinàmica de competitivitat i que estroben lligades fonamentalment amb els desenvolupaments tecnològics que influencien tant la producció com la distribució dels seus productes.

A nivell de producció, l’impacte més significatiu va ser la creació, cap a 1995, del format MP3 (Motion Picture Experts Group Layer 3) per part de l’empresa alemanya Fraunhofer Gesellshaft. Aquest format va permetre la reducció entre 10 i 20 vegades de lamida dels arxius de música sense pèrdua sensible a la seva qualitat de reproducció. Per aquests anys encara no es disposava de reproductors portàtils a preus assequibles ni de connexions ràpides d’Internet, però la possibilitat de compartir en forma directa arxius musicals entre ordinadors interconnectats (peer to peer o P2P) es va començar a estendre, arribant el seu punt culminant ambl’arribada de Napster cap a finals de l’any 1999. Això només va ser l’inici, amb el transcurs dels anys l’increment progressiu de persones amb servei d’Internet a les seves llars o llocs de feina, com també el desenvolupament de la banda ampla va fer que els arxius MP3 començarem a adquirir protagonisme com objectes digitals accessibles a través de Internet. Les tecnologies digitals permetien que unapersona que adquiria un cd original de música pogués copiar, comprimir i compartir amb milions d’usuaris al mateix temps mitjançant xarxes de compartició d’arxius (peer to peer o P2P), accessibles a través de programaris tal i com Kaaza, Emule, Ares, etc. A aquestes xarxes cada usuari que es connecta posa a disposició dels altres usuaris un conjunt d’arxius que està disposat a compartir amb els altresusuaris. El programari que dóna l’accés a aquestes xarxes fa la funció d’un cercador, a partir del qual es pot localitzar si algun dels usuaris té l’arxiu que s’està buscant. D’aquesta manera, un cop trobat l’arxiu desitjat només queda seleccionar l’arxiu per descarregar-lo al nostre ordinador.

Per tant, els desenvolupaments tecnològics que van permetre la digitalització dels arxius musicalsvan ser el punt de partida per a que la música es convertís en un objecte digital que pogués ser distribuït per la xarxa, també digital, d'Internet. Si bé aquest fet va ser aprofitat per particulars amb les xarxes P2P, també la indústria musical va veure una gran oportunitat de negoci utilitzant Internet com a canal de distribució.

S’ha de tenir en compte, que la distribució és una de lesvariables significatives del màrqueting imprescindible per a la col·locació dels productes al mercat. L’objectiu de la distribució és que els productes passin de l’àrea de producció a l’àrea de consum, per tant els productes han de posar-se a disposició de les persones que els utilitzaran o consumiran a la quantitat, lloc i moment adequats, a més d’acompanyar-los amb serveis complementaris. Comexplica detalladament Rodríguez Ardura (2008: p.344-356), les noves tecnologies d’informació i comunicació, i en especial Internet, tenen una important repercussió en les funcions de distribució, on impliquen canvis tant a la reordenació de les tasques i responsabilitats entre els diferents nivells del canal de distribució, com al paper dels intermediaris.

Com vam explicar als paràgrafs anteriors,Internet va afectar la forma de distribució dels objectes digitals musicals, fent entrar al jocs dels intermediaris no només a les empreses que adaptàvem el seu funcionament al nou canal de distribució sinó també a les xarxes de compartició d’arxius, on aquestes últimes van representar un problema per als beneficis de les empreses discogràfiques com també per als seus artistes representats. La...
tracking img