Marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (740 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLA DE MÁRQUETING

INVESTIGACIÓ DE MERCATS-Proporcionar informació sobre el mercat i l’entorn
-Identificar necessitats i oportunitats de negoci
-Facilitar el desenvolupament i l’evaluaciód’estratègies comercials
-Definir i avaluar els segments del mercat
-Proporcionar informació pel control del pla de màrqueting

s’analitza competència
-Els proveïdors
-El mercat dels consumidors i elcomportament de compra
com?:Fonts d’informació primàries o secundàries(enquestes y internet)

Tractament i anàlisi de les dades:
característiques socioeconòmiques (edat, estat civil, nivelld’ingressos, zona…)Determinar la “població total estudiada”, la “demanda global” i la “demanda específica”
Comparar els tres col·lectius.
Quantificar i tipificar el producte
SEGMENTACIÓ, DIFERENCIACIÓ IPOSICIONAMENT;Avantatges de la segmentació per l’empresa:
- Permet identificar oportunitats de negoci.
- El client està disposat a pagar més pel producte.
- Ajuda a definir el públic objectiu.
-Facilita la identificació dels competidors més directes.
- Permet adaptar-se millor al client i fidelitzar-lo cap a la nostra marca.no és aconsellable segmentar:
- Quan les expectatives del client enversel producte encara
no s’han definit (ex. productes innovadors en fase de
llançament).
- Quan el “tamany” del mercat i el seu potencial futur no ho
justifiquin. Cal explotar l’avantatge de serels pioners.
- Quan el producte entra en fase de decliu cal simplificar
l’estratègia. Un producte generalista ajuda a reduir costos.

DEFINICIÓ DEL PÚBLIC OBJECTIU: DISSENY DE LES ESTRATÈGIES DEMK
L’ESTRATÈGIA DE DIFERENCIACIÓ:cal que l'oferta de l'empresa
aporti algun valor o element distintiu, que faci els seus productes diferents dels de
la competència.

EL PRODUCTE:1. Producteessencial. És la utilitat essencial que ofereix al comprador el
producte en qüestió.
2. Producte formal. És l’objecte físic o servei ampliat per una sèrie
d’atributs que poden ser trets...
tracking img