Marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2405 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX
I ) D’on prové el màrqueting ? (Pàg.3)
II ) Concepte de màrqueting. (Pàg.4)
III ) màrqueting - mix. (Pàg.5-6)
III.1 ) Anàlisi de les 4 variables del màrqueting - mix.
“4P” – Product (Pàg.7)
- Price (Pàg.8)
- Place (Pàg.9)
- Promotion (Pàg.10)
IV ) Cicle de vida delproducte. (Pàg.11-13)
V ) La publicitat. (Pàg.14-15)
VI ) Conclusions. (Pàg.16)
VII) Bibliografia. (Pàg.17)I) D’on prové el màrqueting ?
“La paraula màrqueting prové del vocable angles market (mercat) que representa un grup de venedors i compradors desitjosos d'intercanviar béns i/o serveis per una mica de valor.”
Aquesta concepció del procés d'intercanvi no és, en realitat, tan nova. Jaels economistes clàssics consideraven que l'activitat econòmica havia d'estar centrada en el consum. 
“Des que l'home existeix s'han produït nombroses relacions d'intercanvi, des de les més simples, com la barata, fins a les més complexes d'avui dia.”
El màrqueting, com a disciplina neix al començament del segle XX, ha evolucionat en el temps a mesura les variables, com la competènciamodificaven els enfocaments de les empreses.
Es una disciplina del management o com a ciència del comportament.
La forma de concebre l'activitat d'intercanvi ha passat per orientacions diferents en la seva evolució, fins a arribar al concepte actual de màrqueting, en el qual es contemplen no solament les necessitats dels individus en particular, sinó també les de la societat en general.
Però al mateixtemps que evolucionaven aquestes relacions el terme màrqueting també ho feia.

II) Concepte de Màrqueting
· El Màrqueting és el conjunt de tècniques que amb estudis de mercat intenten aconseguir el màxim benefici en la venda d'un producte: mitjançant el màrqueting podran saber a quin tipus de públic li interessa el seu producte. La seva funció primordial és la satisfacció del client(potencial o actual) mitjançant les quals pretén dissenyar el producte, establir preus, triar els canals de distribució i les tècniques de comunicació més adequades

Unes altres definicions de Màrqueting son:
· Màrqueting és la realització d’activitats empresarials que dirigeixen el flux de béns i serveis del productor al consumidor.
· Màrqueting és un sistema total d’activitats empresarials encaminata planificar, valorar, promoure i distribuir productes i serveis que satisfan necessitats dels consumidors actuals o potencials.
· El màrqueting és l'orientació amb la qual s'administra el mercat dins d'una organització. Així mateix, busca la fidelitat dels seus clients, mitjançant eines i estratègies; posiciona en la ment del consumidor un producte, marca, etc. buscant ser l'opció principal iarribar a l'usuari final; part de les necessitats del client o consumidor, per dissenyar, organitzar, executar i controlar la funció comercial de l'organització.

En els últims anys quan ha sorgit una nova idea, la preocupació pel benestar social, de manera que una nova definició de màrqueting és:
· Un mecanisme econòmic i social a través del com els individus veuen satisfets les sevesnecessitats i desitjos, a través de la creació i l’intercanviï de productes o altres entitats de valor.

III) Màrqueting- mix
El màrqueting mix són les eines que utilitza l'empresa per implantar les estratègies de màrqueting i aconseguir els objectius establerts. Aquestes eines són conegudes també com les “4P”.
Per dissenyar estratègies de màrqueting, la direcció comercial disposa d'uns instrumentsbàsics, que ha de combinar adequadament, amb la finalitat d'aconseguir els objectius previstos. Aquests instruments es poden resumir en les quatre variables controlables del sistema comercial.
* Product: Producte
* Price: Preu
* Place: Distribució/Logística
* Promotion: Venda persona, màrqueting directe, publicitat, relacions publiques y promoció de...
tracking img