Matemàticas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 40 (9953 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: INTRODUCCIÓ
1. INTRODUCCIÓ
Aquest primer tema pretén fer conscient a l’estudiantat d’una titulació com és la de Mestre, que les matemàtiques no són alienes del desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot afectiu que un nen de Primària viu. El tema és una preparació per tal de conéixer aspectes que envolten la didàctica de les matemàtiques, com la de formar-se en matemàtiques. Però ésclar, el camí que es fa, està dirigit sempre cap a l’aspecte més matemàtic, que és el que ens interessa. No s’estructurarà un tema com els següents, perquè es pretén que el tema es vaja construint a classe, llegint documents a casa i participant en debats provocats al voltant del llegit. Del primer dia, a la presentació, se’ls fa escriure el que pensen al voltant d’aquestes quatre idees: • Per quècal ensenyar matemàtiques? • Quines matemàtiques ensenyem? • A qui ensenyem matemàtiques? • Com ensenyar matemàtiques? Les respostes intuïtives es recolliran i a partir d’elles es posarà de manifest els preconceptes que hi ha a la societat al voltant del tema.

2. PER QUÈ CAL ENSENYAR MATEMÀTIQUES?
A partir de les contestacions que ells i elles han donat a aquesta pregunta, sense cap conclusió,es propiciarà a classe un debat amb l’ajuda dels següents textos:
A principis de l’any 1982 es va fer públic al Regne Unit el Informe Cockcroft. Aquest informe, referit a la situació de l’ensenyament de les matemàtiques a Anglaterra i Gales, va pretendre en aquell moment ser una anàlisi seriosa, en contingut i tècnica, i una resposta a la pràctica poc satisfactòria de l’ensenyament de lesmatemàtiques que aleshores s’estava fent. Tres anys després, és traduït i es publica a Espanya per dues raons fonamentals: d’una banda, perquè la pràctica docent en aquesta àrea es trobava amb problemes similars; i per d’altra, perquè es tractava d’un treball realitzat amb un gran rigor tècnic digne de ésser considerat. Al pròleg escrit en 1985 en l’edició espanyola, Pérez Navarro exposa lescaracterístiques que definirien la situació de la matemàtica a Espanya en aquell moment i que, és possible, descriurien l’actual. Entre d’altres, es destaquen les següents: • Un pressupost educatiu insuficient que afecta als recursos educatius i a les mesures i facilitats de formació del professorat. • Uns programes que no responen als vertaders interessos presents i futurs de l’alumnat, així com uns llibresde text que són els que defineixen la pràctica docent. • Una universitat que ignora les dificultats reals de l’ensenyament de les matemàtiques i no aporta una adequada formació inicial al docent. • Un alt percentatge de suspensos en l’àrea, que comença a tenir un pes als diferents grups que formen la comunitat escolar. • I la darrera i més esperançadora, es constata que cada volta és més freqüentque el professorat s’implique a la revisió i modificació del currículum de l’àrea.

Introducció

Tema 1
1

INFORME COCKCROFT (pp. 1-5):
1. Sense cap mena de dubte, existeix un consens general de què tots els nens i nenes deuen estudiar matemàtiques a l’escola, i així és, l’estudi de les matemàtiques, de la mateixa manera que el de la llengua, és considerat per la majoria de les personescom essencial. Es podria argumentar, per tant, que no hi ha necessitat de respondre a la pregunta que hem gastat com encapçalament d’aquest document. Seria molt difícil, potser impossible, viure d’una manera normalitzada en moltes parts del món en aquest segle sense fer ús, d’alguna manera, de les matemàtiques. Aquest fet, en si mateix, es podria considerar raó suficient per ensenyar matemàtiques i,d’alguna manera, és així. Malgrat tot, caldria donar una resposta més detallada. 2. Les matemàtiques són només una de les moltes matèries que es troben al currículum escolar, i existeix major pressió perquè els nens i nenes destaquen en matemàtiques i no pas en altres assignatures, com ara història o geografia, encara que és acceptat que aquestes i d’altres han d’ésser al currículum. Aquest...
tracking img