Matematicas apuntes

Páginas: 63 (15662 palabras) Publicado: 17 de febrero de 2012
Graduat en Educació Secundària
Mòdul comú

5

Transformacions d’expressions algebraiques
Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

QUADERN DE TREBALL

SUMARI
ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS I LES UNITATS INTRODUCCIÓ PUNT DE PARTIDA UNITAT 1 EL LLENGUATGE ALGEBRAIC QUÈ TREBALLARÀS? CONTINGUTS ACTIVITATS D’APRENENTATGEACTIVITATS D’AVALUACIÓ SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ QUÈ HAS TREBALLAT? COM HO PORTO? UNITAT 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU QUÈ TREBALLARÀS? CONTINGUTS ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ QUÈ HAS TREBALLAT? COM HO PORTO? UNITAT 3 SISTEMES D’EQUACIONS QUÈTREBALLARÀS? CONTINGUTS ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIVITATS D’AVALUACIÓ SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ QUÈ HAS TREBALLAT? COM HO PORTO? PUNT D’ARRIBADA ACTIVITATS D’AVALUACIÓ DEL MÒDUL SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ DEL MÒDUL 79 81 93 99 101 111 115 117 119 119 121 43 45 55 61 63 71 73 75 15 17 25 29 31 35 37 39 7 9 11

ORGANITZACIÓ DELSMÒDULS I LES UNITATS
A l’inici del mòdul hi trobaràs sempre dos apartats: Introducció del mòdul: És la presentació del mòdul. Ens situa en quin nivell es troba, si és comú o opcional i en quines unitats es divideix. Punt de partida: Fa reflexionar sobre els aspectes que es treballen en el mòdul. T’ajudarà a situarte i fer una avaluació inicial del que saps sobre el tema que es tractarà abans decomençar les unitats. Cada unitat didàctica està estructurada en: Què treballaràs?: Presenta els objectius que es treballaran en la unitat i que al final hauràs d’haver assolit.

7
Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 5. TRANSFORMACIONS D’EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES ORGANITZACIÓ DELS MÒDULS I LES UNITATS

Bloc de continguts Bloc d’activitats
ACTIVITATS D’APRENENTATGE: Inclou activitats perpracticar i consolidar els conceptes que s’expliquen en el bloc de continguts. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ: Contenen tots els aspectes que s’han treballat en la unitat i permeten consolidar l’assoliment dels objectius plantejats al principi de la unitat.

Bloc de solucions
SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE: Inclou les respostes de les activitats d’aprenentatge. SOLUCIONS DE LES ACTIVITATSD’AVALUACIÓ: Són les respostes de les activitats d’avaluació. Què has treballat?: És una proposta d’esquema o d’un mapa conceptual que et relaciona o et resumeix els continguts treballats en la unitat. És una eina per facilitar-te la comprensió i estudi dels continguts de la unitat. Com ho porto?: Presenta un quadre d’autoevaluació que facilita comprovar si s’han assolit els objectius proposats a l’inici dela unitat. Al final del mòdul hi trobaràs un últim apartat: Punt d’arribada: Facilita l’autoavaluació de tots els continguts treballats en el mòdul i l’assoliment dels objectius. Conté: ACTIVITATS D’AVALUACIÓ DEL MÒDUL: Inclou les activitats que permeten autoavaluar els continguts del mòdul. SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ DEL MÒDUL: Són les respostes a les activitats d’avaluació delmòdul.

INTRODUCCIÓ
Aquest mòdul presenta una part del món matemàtic en la qual s’utilitzen lletres per resoldre problemes. És el que es coneix amb el nom d’àlgebra. Des de molt antic, aquest mètode ha estat molt important en l’estudi d’altres disciplines, així en el món de la geometria les fórmules que s’utilitzen per calcular àrees i volums estan formades per l’agrupació de nombres i lletres.Passa el mateix amb altres matèries com la física, que expressa els seus principis mitjançant fórmules que són expressions algebraiques. Pots veure que som davant d’un mòdul molt important per als teus coneixements. Per això l’hem estructurat perquè de mica en mica et vagis endinsant en el món de l’àlgebra. Per acabar et donem un consell: és millor que les operacions de les activitats les facis...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Apunte matemática
  • Geometría Analítica
  • Apunte de curvas(matematica)
  • YOHANA apuntes de matematica
  • Apuntes De Matematicas 2
  • APUNTES SOBRE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS
  • APUNTES MATEMATICAS II
  • apunte de matematicas derivadas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS