Materiais e consumo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1701 palabras )
  • Descarga(s) : 10
  • Publicado : 18 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Punto de partida: un medio artificial.

A pregunta que nos debemos facer é se debemos modificar a nosa forma de consumir, xa que as nosas necesidades cúbrense coa extracción de materias primas, a súa transformación, e o seu transporte, o que consome grandes cantidades de enerxía.

Desenvolvemento e materias primas.

O consumo é o noso motor de desenvolvemento dende a Revolución Industrial.A dorma de consumir é moi diferente desde entón. Agora, as empresas, ademais de satisfacer as nosas demandas, crean novas necesidades.

Pode parecer que esta modelo é o ideal, pero hai que ter en conta o impacto no medio ambiente: redución das selvas, esgotamento dos recursos, extinción de espacies… Pero este modelo ten o punto positivo de acumulación de coñecemento científico e técnico, o quepermite atopar alternativas de produción que satisfagan as necesidades da poboación e á vez respecten os recursos naturais.
O máis importante para conseguilo é a concienciación da sociedade.

Tipos de materiais.

Sabemos que a gran maioría dos materiais que nos rodean son de orixe artificial. O estudo da ciencia de materiais permítenos saber as propiedades destes e as estruturas que orixinanos seus átomos.

Metais: conducen a electricidade, pódense transformar baixo presión debido á súa plasticidade, e son moi resistentes ao paso do tempo. Obtéñense a partir dos minerais que os conteñen en forma de óxidos, sulfuros… As propiedades mecánicas dos metais dependen do tamaño e forma dos cristais, e poden modificarse e melorar no proceso de fabricación.
[pic]

Cerámicas: son duros,estables, e teñen a capacidade de illamento eléctrico e térmico. Utilízanse, debido á súa estrutura porosa, como filtros de depuración de auga os como catalizadores para a produción de gasolina. Obtéñense ao cocer a arxila por riba de 800ºC.

Vidro: ó igual que a cerámica, son duros, estables e illantes. A súa estrutura interna está moi desordeada. Fórmase ao solidificarse a masa fundida de sílicepor enriba dos 1500ºC, carbonatos de sodio e calcio, para crear un material compacto, resistente pero fráxil.

Polímeros sontéticos: substituíron aos materias tradicionais. Denomñinanse polñimeros porque a súa estrurura é a repetición dunha molécula máis peqeuena chamada monómero, obtida do petróleo. As súas propiedades son moi variadas. Destaca o polietileno, usdao para fabricar bolsas, e opolicarbonato, utilizado para fabricar CDs.

Fibras: posúen longas moléculas que poden flexionarse e entrelazarse. Utilízanse para fabricar tecidos ou para reforzar outros materiais, Clasiícanse en naturais (obtidos de vexetais, de pelo de animais ou de outroa produtos naturais), artificiais (extraídos de procesos químicos doutros produtos naturais, como a celulosa, da cal se obtén o rayón), ousintéticas (obtéñense a partir de disolver os polímeros sintéticos).

SEDA RAYÓN NAILON
(natural) (artificial) (sintética)

Semicondutores: a industria da electrónica utiliza nos circuitos portas lóxicas,interruptores que eprmiten p paso da corrente en certas condicións. Funcionan con transitores, fabricados con semicondutores. A fabricación dos semicondutores realízase con xermanio ou silicio, un elemento quñimico que non conduce a corrente eléctrica, aínda que aplicando sobre el unha pequena voltaxe pode conducila. Os semicondutores están nos ordenadores, nos automóbiles, nos teléfonos, etc.

De ondeproceden os materiais?

Nos últimos anos aumentou o comercio onternacional, como o chinoo. As facilidades para o transporte fai que este comercio sexa rentable para as empresas, xa que aumentan o seu beneficio, e para os compradores, xa que é máis barato.

[pic]

A industria automobilística

A externalización é a extratexia que seguen todas as empresas automobilísticas do mundo, que...
tracking img