Materials de construcció (materiales de construcción)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (799 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
[Escribir el nombre de la compañía] |
Materials de construcció
|
[Escribir el subtítulo del documento] |

Laura Martínez García 3ºB E.S.O. |

1.Elsmaterial de construcció. Classificació:
Els materials es poden classificar en cinc grups principals:
* MATERIALS PETRIS: són les pedres naturals. Poden presentar-se en forma de blocs o de llosetes otambé com a grànuls. (mabre, pissarra..)
* CERÀMIQUES I VIDRES: són els obtinguts a partir de la cocció del fang (teules..) o de la fosa de minerals (vidres).
* MATERIALS AGLUTINANTS: sónproductes polvoritzats que, quan es mesclen amb aigua, sofreixen unes transformacions químiques que en produeixen l’enduriment a l’aire o sota l’aigua (guix, ciment...)
* MATERIALS COMPOSTOS: formats perla mescla de materials amb diferents propietats per ò fàcilment distingibles entre si (asfalt, formigó...)
* MATERIALS METÀL·LICS: s’obtenen a partir de minerals (l’alumini, ferro, l’acer...).En un edifici actual podem trobar els elements següents:
1. Fonamentals: formigó.
2. Estructura: formigó armat i acer.
3. Sòls i sostres: revoltons de ceràmica, formigó, llosetes deceràmica, fusta, escaiola, i guix.
4. Murs externs: maó, fibra de vidre, poliuretà i poliestirè expandit.
5. Vidre, formigó armat i maons.
6. Coberta: acer, fusta, fibra de vidre, polièster,teules, pissarra.
7. Murs interiors: maó, guix i fusta.

2.Propietats dels materials de construcció.
Algunes de les propietats mes importants dels materials de la construcció són la densitat, laresistència a la compressió, i la resistència a la tracció.

DENSITAT
Es pot dir que en general , els materials de construcció són de densitat mitjana. Són menys pesants que alguns metalls.Material | Densitat(kg/m3) |
Formigó | 2400 |
Acer | 7800 |
Vidre | 2500 |

RESISTENCIA A LA COMPRESSIÓ
Els materials petris i ceràmics son molt resistent a la compressió, en alguns casos més...