Materials i acabats

Páginas: 40 (9949 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2012
Materials i acabats2n Grau disseny interiors
Materials i acabsts
Professora: Laia Guardiola1. L'ENVOLUPANT DE L'ESPAI INTERIOR: PAVIMENTS, PARETS I SOSTRES

1 Els revestiments
1.1 Funció i classificació
1.2 Exigències

2 L'envolupant interior com unitat
2.1 Composició i tipologiagenèrica
2.2 Exigències dels revestiments
2.2.1 Adequació a l'ambient
2.2.2 Integritat de l'usuari
2.2.3 Integritat del revestiment
2.2.4 Conveniència estètica

3 Paviments interiors
3.1 Composició
3.2 Combinatòria tipològica
3.2.1 Capes intermèdies
3.2.2 Capes d'acabat

4 Falsos sostres
4.1 Definició
4.2 Composició i parts
4.3 Combinatòriatipològica
4.3.1 Sostres continus
4.3.2 Sostres de peces

5 Parets i sostres
5.1 Composició
5.2 Combinatòria tipològica
5.2.1 Parament de suport
5.2.2 Capes intermèdies
5.2.3 Capes d'acabat1. L'ENVOLUPANT DE L'ESPAI INTERIOR ( paviments, parets i sostres)

1. ELS REVESTIMENTS

1.1. FUNCIÓ I CLASSIFICACIÓ

Lesfuncions bàsiques:
-Donar planeitat al parament on s'aplica (que no té aquesta planeitat).
-Donar unes propietats superficials determinades al parament, requerides per l'ús de l'espai (duresa, aspecte, resistència, absorció, acústica, reflexió lumínica, etc.).
-Protecció del parament de suport enfront a altres agents (humitat, foc).

Els revestiments amb què habitualment s'acaben elsdelimitadors interiors i els paraments interiors de l'envolupant, es poden classificar segons la seva ubicació en l'espai:
-Parets: Paraments verticals i de partició de l'espai.
-Terres: Acabat superior dels forjats.
-Sostres: Acabat interior dels forjats.

Tot i així, hem de tenir en compte que hi ha un conjunt de revestiments que serveixen tant per a parets com per sostres (ex: els revestimentscontinus del guix) i que existeix una categoria específica de sostres (falsos sostres) que constitueixen un tipus totalment diferenciat, ja que formen una subestructura de subjecció independent al forjat.
Per tant, podem matisar aquesta primera classificació dels revestiments distingit entre:
-Paviment.
-Falsos sostres.
-Revestiments de parets i sostres.

1.2. EXIGÈNCIES
El revestiment ésla part de l'edifici que entre en contacte físic directe amb l'usuari a través de les mans i els peus.
Aquesta relació de proximitat física fa que adquireixi gran importància:
-L'acabat del parament (aspecte visual i tàctil).
-La seva qualitat.

A part d'aquesta imatge superficial, també cal tenir en compte que tot revestiment revesteix un element constructiu, i que per tant, cal tenir encompte la relació que aquest estableix amb l'element de suport (parament vertical o partició horitzontal).

En la majoria de casos, el revestiment d'un parament engloba:
-Les capes d'acabat.
-Les capes intermèdies (de relació amb el suport i preparació de l'acabat).

2. L'ENVOLUPANT INTERIOR COM A UNITAT

2.1. COMPOSICIÓ I TIPOLOGIA

Amb les seves corresponents variants, tots els tipusde revestiment, a més d'un parament de suport, tenen tres elements bàsics:
- Un procediment per collar-lo o fixar-lo al parament.
-Una o més capes intermèdies (queden ocultes).
-Una capa visible d'acabat.

La capa intermèdia:
-Regularitzar la geometria del parament de suport (anivellació i planeitat).
-Aconseguir la fixació o adherència del revestiment al parament de suport.-Complementa o reforça les prestacions del conjunt ( acústic, tèrmic, aïllat).

La capa d'acabat:
-Dona l'acabat final del revestiment (visual i tàctil).
-Oculta la capa intermèdia i el parament de suport.
-Ofereix les característiques específiques del revestiment.


2.2. EXIGÈNCIES DEL REVESTIMENT

2.2.1. ADEQUACIÓ A L'AMBIENT
Les característiques del revestiment interior d'intentar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Propietats I Assaigs De Materials
  • Exercicis I Materials De Logopèdia
  • PAC 1 materials didáctics i curriculars
  • Pentinats I Acabats
  • Propietats termiques i optiques dels materials
  • Materials i processos tecnològics. 1900-1945
  • Materials
  • Tipologia De Materials

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS