Materials i processos tecnològics. 1900-1945

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (706 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 25 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MATERIALS I PROCESSOS TECNOLÒGICS

La història de relació entre home i matèria és llarga i complexa. Els canvis més
significatius en el tractament de materials es donen en els últims tressegles. Això es
degut a múltiples raons, una d'aquestes és perquè en aquesta època és quan s'han donat
molt ràpidament canvis que han provist a l'home de la possibilitat d'acció i transformació
sobrela matèria. Ens hem de situar en el context geografic privilegiat europeu, amb
referents de l'experiència americana. Tot i això, la gran revolució dels materials gira en
torn a l'evolució delsprocessos tecnològics de producció i queda especialment marcada
pels períodes de guerra en el món, ja que és en aquestes èpoques quan més es
potencien les investigacions degut a la gran aportacióeconòmica per part dels governs.
Per fer-nos una idea dels orígens que ens han portat a la diversitat de materials de que
disposem avui en dia, farem un recorregut històric dels materials, elaboratsmaterials i
aplicació d'aquests al producte. Partirem de finals del S.XIX, l'època de l'anomenada
segona revolució industial, marcada per l'aparició de noves tecnologies com l'electricitat,
lagasolina i el motor de combustió continua. Després, ens centrarem en la primera meitat
del S.XX, un període marcat per l'aparició dels polímers i els nous conceptes d'aplicació
de materials aldisseny industrial de productes.

EL VIDRE

El vidre és un material que sorgeix de la fusió a alta temperatura de silici, carbonat de
calci i carbonat de sodi.
Hi ha vidres de varis tipus i ambpropietats diverses:
· El vidre calís o comú, l'utilitzat majoritárament en envasos i objectes de poca qualitat.
Quan el vidre comú pateix un procés d'arrefredament més llarg assoleix un alt deresistència mes elevat, és l'anomenat vidre templat, aquest és el vidre que quan es trenca
ho fa en trossos molt petits amb els que és molt més difíci tallar-se. No s'ha de confondre
el vidre...
tracking img