Mates

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (269 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Que é o indice da bolsa de Madrid e como se calcula? Que é o IBEX 35?
A bolsa de Madrid é o principal mercado de valores de España. O seu índicede referencia é o Índice Xeral da Bolsa de Madrid (IGBM).
O índice da bolsa mide a ''temperatura'' media da economía do país, xa que, estácomprobado que, ainda que unha empresa non teña nada que ver co resto das que cotizan en bolsa, hai unha tendencia a facer baixar ou subir ao mesmo tempo atodas as empresas que cotizan.
A bolsa de Madrid selecciona diariamente as 110 empresas con máis valor do mercado, suma o seu valor e este divideopolo obtido da suma do punto de partida, que foi o día 31 de Dicembro de 1.985.
O Ibex 35 é o principal índice de referencia da bolsa españolaelaborado por Bolsas e Mercados Españoles (BME) , que empezou a funcionar en 1.991 e que revela a evolución conxunta das accións das 35 compañías conmáis valor no conxunto das bolsas españolas.

Busca os datos do IPC en España ano por ano na última década (2000 a 2009). Fai o cálculo de cantoaumentaron os prezos en España nesta década?

Ano | Aumento |
2000 | 3,50% |
2001 | 2,80% |
2002 | 3,60% |2003 | 3,10% |
2004 | 3,10% |
2005 | 3,40% |
2006 | 3,60% |
2007 | 2,80% |
2008 | 4,10% |2009 | -0,30% |

Aumento dos prezos: 1,035*1,028*1,036*1,031*1,031*1,034*1,036*1,028*1,041*0,997=1,3391
Os prezos aumentaron un 33,91 %
tracking img