Maxrybalka

Páginas: 22 (5278 palabras) Publicado: 26 de noviembre de 2011
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Кафедра французької філології

Відмінювання дієслів ІІІ групи французької мови у часах дійсного способу

Курсова робота
Студента ІІ курсу
Спеціальності«французька мова
і література та переклад»
Рибалки Максима

Науковий керівник:
Логінова С.Р.

Київ - 2010
Зміст
Вступ……………………………………………………………………...…….....3
Розділ 1. Дієвідмінювання у французькіймові…………………….……...…5
1. Поділ дієслів на групи………………………………………………....…...6
2. Сучасне положення дієслів ІІІ групи у французькій мові…………….....7
3. Особливості функціонування дієслів ІІІ групи у часах дійсного способу……………………………………………………………………….8
1. Теперішній час дійсного способу (Présent de l’Indicatif)………..…......9
2. Минулий незакінчений час дійсного способу (IndicatifImparfait)…..11
3. Простий майбутній час дійсного способу
(Indicatif Futur Simple)…………………………………………………..12
4. Простий минулий час дійсного способу
(Indicatif Passé Simple)…………………………………………………..13
Висновки до розділу 1………………………………………………………….15
Розділ 2. Структуризація дієвідмінювання дієслів ІІІ групи у теперішньому часі дійсного способу………………………...…..…………...16
2.1. Передумовиструктуризації дієслів ІІІ групи…………………………...16
2.2. Поділ дієслів ІІІ групи за закінченнями…………………………………17
2.2.1. Дієслова ІІІ групи, що закінчуються на –ir……………………………18
2.2.2. Дієслова ІІІ групи, що закінчуються на –оіr…………………………..20
2.2.3. Дієслова ІІІ групи, що закінчуються на –rе……………………….…..21
2.2.4. Дієслова ІІІ групи, що мають особливі форми відмінювання……….24
Висновки дорозділу 2………………………………………………………….25
Загальні висновки……………………………………………………………...26
Список літератури……………………………………………………………...28
Додаток…………………………………………………………………………..30
Вступ

У процесі вивчення граматики французької мови багато труднощів викликає розділ дієвідмінювання. І якщо І і ІІ групи дієслів утворили, протягом свого існування у французькій мові, чіткі та встановлені правила їхформування, то ІІІ група дієслів(або їх ще називають архаїчними) не має загальної моделі відмінювання, що ускладнює і уповільнює процес їх запам’ятовування. З філософії відомо, що ряд предметів, маючи структуровану форму, запам’ятовується легше, ніж хаотичний набір.
Тому актуальність цієї роботи полягає у тому, що, незважаючи на достатню складність дієвідмінювання, воно є невід’ємною частиною французькоїграматики, і його структуризація сприятиме якіснішому та швидшому засвоєнню цього матеріалу у вивчаючих французьку мову.
Об’єктом дослідження є дієслова ІІІ групи, а предметом є їх відмінювання у простих часах дійсного способу (Présent, Imparfait, Passé simple i Futur simple).
Метою дослідження є структуризація процесу дієвідмінювання внаслідок виявлення та розкриття його загальних системних положень,що існують у сучасній мові, та виявлення історичних факторів, що так чи інакше вплинули на сучасний стан французького дієслова.
Мета курсової роботи дала можливість використання великої кількості методів дослідження, таких, як дедуктивний метод, що дає нам змогу через аналіз загальних відомостей довести існування певної структури у дієвідмінюванні ІІІ групи, метод порівняння – для якісногоспівставлення різних дієслів, метод абстрагування – для виявлення закономірностей у процесі відмінювання; і особливо методи систематизації і класифікації, що полегшують процес виявлення закономірностей у відмінюванні дієслів.
Новизна дослідження полягає у тому, що вперше структуризація дієвідмінювання здійснюється шляхом комплексного розгляду загальних форм та...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS