Mecanismes de defensa-psicoanàlisi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1239 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PSICOLOGIA - PSICOANÀLISI

Mecanismes de defensa
* Els mecanismes de defensa, són els mecanismes del JO.
* Són estratègies inconscients destinats a no resoldre un problema, sinó a evitar el desplaer.
* Els mecanismes de defensa, serveixen per mantenir l’equilibri psicològic de a la persona.
* Si un mecanisme de defensa falla, cau en la neurosi.
* Fem servir els mecanismesde defensa, per no caure en la neurosi.

TIPUS:
* REPRESSIÓ: és el mecanisme més important per a Freud.
Aquest mecanisme, vol impedir que els pensaments dolorosos i perillosos, entrin en la consciència.
EXEMPLE: tenir el desig de ferir a l’altra persona.
“la teoria de la repressió, és la base sobre la qual reposa tot l’edifici de la psicoanàlisi”

* IDENTIFICACIÓ: ( deliri degrandesa ); incorporar, com a pròpies, unes característiques que no són nostres.
EXEMPLE: el nen que té al seu pare com a model a seguir.

* PROJECCIÓ: projectem els nostres problemes a uns altres.
EXEMPLE: quan pensem que la nostra parella ens pot ser infidel, perquè nosaltres ja ho hem estat.

* REGRESSIÓ: retorn a una etapa que ja havia estat superada i que l’individu pot quedar fixat.EXEMPLE: quan neix un germanet i el germà gran torna a fer-se pipi.

* FIXACIÓ: fet de quedar-se lligat a una persona, un objecte o a una fase del desenvolupament físic.

* DESPLAÇAMENT: descarregar tots aquells sentiments desfavorables sobre persones o objectes que no son culpables d’aquella emoció.
EXEMPLE: pare que pega al seu fill perquè s’ha barallat amb la seva dona. Nen que esxuma el dit gros, a falta del pit de la mare.

* COMPENSACIÓ: ocultar el fracàs d’una activitat, per triomfar en una altra.
EXEMPLE: una persona poc atractiva, però en canvi, té unes extraordinàries habilitats musicals.
ADLER el paper que tenia la repressió en la teoria freudiana, l’ocupa aquí la compensació.

* SUBLIMACIÓ: permet desviar pulsions sexuals o agressives cap a finssuperiors que presenten un cert valor social, possibilita l’adaptació de l’individu al seu medi i desenvolupament personal.
PRINCIPALS ACTIVITATS DE SUBLIMACIÓ: artística i intel·lectual.

QUÈ ÉS EL PSICOANÀLISI?

És:
* Un mètode d’investigació i anàlisi, que més tard es convertirà en la lliure associació d’imatges idees.
Aquestes, substituiran a la HIPNOSI.

* Una tècnica detractament, basada en el mètode d’investigació.

* Un cos de saber psicològic, que és tot un coneixement.

* ( El psicoanàlisi també estudia la infermetat de la neurosi.)

FREUD ( 1856-1939 ) REVOLUCIÓ: va descobrir l’inconscient i a partir d’aquí, podrem fer psicologia.

La tècnica de l’associació lliure d’idees, serà el mètode que utilitza Freud.
( IMATGE DEL DIVAN.) Freud, vadescobrir que el pacient mentre practicava en la seva pròpia anàlisi, s’aturava al associar una imatge que despertava un record desagradable. Això és producte de la resistència, un mecanisme inconscient. Freud es va adonar, que aquestes resistències, només apareixien en certes imatges. Apareix així, un mecanisme de defensa: la repressió.
(la més important = repressió inconscient.)

LES TRESINSTÀNCIES PSÍQUIQUES:

* L’ALLÒ ( pulsions ); sempre actua de manera inconscient.
* Regeix pel principi de plaer.

* EL JO fa d’àrbitre entre l’allò i el super-jo.
* Fa servir uns mecanismes de defensa, la repressió serà la més important segons.
* Quant aquest mecanisme de defensa fracassa, l’individu pot caure en la neurosi (pèrdua excessiva d’energia psíquica).
* El JO,és responsable de l’equilibri i de l’adaptació de l’individu al medi.
* Regeix pel principi de realitat.

* EL SUPER-JO és l’autocensura, el “jo” educat.
* Regeix pel principi de moral.
* MECANISME EDUCACIÓ (super-jo) INTROJECCIÓ: mecanisme psicològic, sovint inconscient mitjançant el qual el nen va assimilant les normes morals i socials de la societat a la qual pertany....
tracking img