Medeltiden

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (549 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Medeltiden och tidigmodern period

1.- Hur kom det sig att vi fick stora folkflyttningar under 400tal till 600tal i Europa?

Det västromska imperiet bröt i hop.
Därför flyttade sig flera folköver landes gränser på sätt fick runt 3 arvtagare:
De Västeuropeika rikerna, Islam och östrom.

2.-Vilka de främsta tekniska framstegen under de s k medeltiden i Europa?

1.-Förbättringar inomjordbruket.
2.-Myntsystem som infördes av Frankerna, man användade silver mint i ställed för guld.
3.-En ny skrivstil infödes.
Detta var enklare skrivstil som gjorde det lättare at lära sig att skriva.4.-Stigbysel gjorde rikning lättare.

3.-Vad var Hansan, vilken är dess storhetstid, hur var den organiserad och på vad sätt kom den att påverka Sverige?

Hansan var ett förbund mellan cirka 65fria rikstäder. Förbundets sifte var att befrämja städernas handel.

Hansan påverkade Sverige genom att dem kontrolerade handeln i östersjön och förde krig i Skandinavien.

Storet tiden var under14 och 15 hundra talen.

4.-Hur uppstod och vad feodalismen under medeltiden i Europa? Och varför fick vi inget fullt utvecklat feodalt system i Sverige? Förklara

Innan feudalismen betaladekungen sina män med krigs byten. Nu fannas inga länder kvart som man kunde anfalla. Därför började kungen betalade sina vasaller med förläningar.
Vasallen fick stora land områden för att man skulle viståkungen med krigstjanst.
Lanets storlek avgjorde hur många riddare som vasallen måste utrusta. Med tiden blev länen ärftliga.

Feodal samhället var som en piramid med kungen högst up och böndernalängst ner.

Sverige blev det aldrig något riktigt feodal system länen blev inte ärftliga. Det fanns ockå Sverige och Norge en stor andel självägande bönde.

5.-Vad var digerdöden och vilkakonsekvenser fick den i Norden och i Europa?

Det var sjukdom som bröt ut i mitten av 1300talet. Man skulde på Judarna som blev för foljda.
Det fanns två olika sorters pest, bölped och lungpest om de...
tracking img