Medieval

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6096 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
29 de març prova

i dia d'entrega d'una recenció ( resum molt resumit, comentari critic , autor)

jaquess Le goff → traduit al catala

l'edat mitjana explicada als joves... i no tan joves → barcelona al 2007 edit viena edicions

de tres a 5 folis

cos 12

l'edat mitjana

mirada desde l'optica europea

cronologia

despres de la caiguda de l'imperi romà 479 i acabaria al finalsdel S XV principi dels XVI

final de l'edad mitjana 1453 caiguda de constantinopla

camvis en l'ordre espiritual i material

invencio de l'imprenta 1440 Guttemberg-> democratitzar la cultura.

Els grans descobriments geografics.

1688 cristobal keller publica un llibre en els cual queda escrit el nom de medieval

historia mediaevi a temporivus constantini magni at constantinopolip aturcis capta

si agafm 479 i 1453 son practicament 1000 anys.

Invasions Germaniques

fi de l'imperi d'occident -> 476

barbar -> extrangers.

Danubi ( limit natural de l'imperi roma)

rin ( un altre limit)

oest -> atlantic

sud -> desert del sahara

est -> imprecises ( frontera al caucas i Iran)

tot l'imperi rodetja el mediterrani

imperi format per etniesi economies diferents

amb mes pes demografic

395 -> teodosi divideix l'imperi en 2 parts per facilitat de govern amb frontera imaginaria enmig.

A constantinopla o bizanci es posa la capital de l'imperi d'orient o bizanti

la part oriental te un pes cultural delmon helenistic.

Pobles germanics

primers sintomes de penetració ( 2 mitad del segele III ) pero al S. IV s'acostenmes a l'imperi i al V es perden els territoris de l'imperi d'occident.

Tacit , ens dona informació sobre els barbars.

Caractaristiques

societat estratificada amb un genera de vida rural.

Exercits importants gracies al coneixement de la metalurgia i la indumentaria de l'exercit son de metalls.

La seva gricultura era rudimentaria.( per evitar l'esgotament)

cultura de transmisió oralreligió nordica o cristianisme arriana

infiltracions comensaren com a pacifiques com a colons ( treballadors de camp), soldats ( mercenaris) , o servents a les ciutats.

Arri -> arrianisme

Causes

camvi climatic

augment demografic ( no es segur)

pobles de gran movilitat

van coneixent ls terres del sud

incursió d'atila i els huns

coneixement dels punts debilsdepresio demografica de roma
crisi del mon romà.

Causes de la crisi

crisi de familia , societat i religio

religio -> pasen del panteó romà al monoteisme cristià.

413 constanti fa cristia l'imperi.

Revoltes internes ( revoltes d'esclaus)

476 es destrona romulo augusto per el german Odoacre

consequencies

proces de ruralització creix

els brazos politics militars s'hanafluxat

cada un dels territoris han anat adquirint caracteristiques diferenciades.

Els germanics representen una minoria.

Varen quedar moltes coses de roma.

El grau de romanització es mes intens com mes aprop a la capital

Eruts -> poble invasor

Vandals, suevs , alans, ostrogots, lombards

francs, angles, saxons visigots formaren l'embrió de futurs regnes de l'europamedieval

els coneixemn a partir d'autors llatins, pero a partir de les conquestes tenen els seus autors que escriuen les seves gestes.

Sis autors :cercar informació sobre ells.

San Agusti -> filitate dei ( nord d'africa)

Jordanes

gregori de Tours

veda el venerable

casiodoro

horosio

Imperi Bizantí

refundació de bizanci al 330 per constantí.

Aquesta ciutat era la méspoblade de l'edat mitjana.

393 -1453 imperi bizantí.

Justinià -> el més important dels emperadors d'orient

evolució cultural fins a convertirse en bizanti ( abans imperi roma d'orient)

particularismes orientals

Imperi Romà d'orient te 3 continents ( Africa , Europa i Asia)
hi ha grans pobles i cultures al seu territoris( llengues cultures i tradicions diferenciades)...
tracking img