Medieval

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (552 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història Medieval Tema 5: Les estructures agràries i les transformacions socials

1.- Medi Natural i Població

• Desaparició paulatina de la natura dominada dels espais rurals de l’Imperi romà.Expansió dels boscos i erms… combinació d’activitats agrícoles amb aprofitament de les terres incultes. • La població: nivell més baix a finals del segle VI (menys habitants que en època romana).Fams, guerres i pesta (que apareix a Orient-Constantinopla- el 541 i afecta les regions de la Mediterrània) • Estat de salut de la població. Patologies i malalties endèmiques. Esperança de vida 30-40anys.

2.- La població : segons els políptics carolíngis • Exemple del políptic de l’abat Irminon, de l’abadia de St. Germaindes-Prés (823-828) dels pocs conservats en un manuscrit contemporani: unes25 villae i els seus habitants (veure més endavant) • Predomini de la família conjugal simple. Les dones es casaven entre els 15-20 anys i els homes més tard. • Els masos de les villae, són la terrad’una família. La superfície de terra és variable i per tant famílies pageses amb recursos variables. Les més riques en terra, tenien més fills (casament més precoç i poden retenir més fàcilment els fillsa casa). Veure TAULA A • Mortalitat infantil molt elevada: propera al 25% fins i tot entre l’aristocràcia. Tot i això potser creixement… • Les excavacions arqueològiques mostren habitatges ambcapacitat per a una família (a partir del segle VII com a mínim).

A.- Numero de fills i possessió de la terra en el mateix lloc Número de fills
0* 1 2 3 4 5 6 9

Efectius en %
27,1 20,7 21,8 15,48,5 4,8 1,1 0,6

Possessió mitjana (en bunuàries)
5,7 5,1 5,5 5,8 5,9 6,2 9,0 9,0

* No es compten els fills que són forasters (que han marxat?).

Villiers-le-Sec, habitatge pagès. Segle IX Baillet-en-France (segle X)

Goudelancourt (Aisne)

Goudelancourt

3.- El gran domini (villa o curtis)

• Capitular de Villis (seguit de Brevium exempla). Còpia dels anys 830-850. Uns...
tracking img