Memoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (475 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Organització escolar: enfocaments
Objectiu: identificar les característiques d'un centre, les comunes amb altres organitzacions i les més pròpies dels centres escolars, i analitzar-les des dediferents enfocaments per tal d'obtenir una imatge global i comprensiva del centre.

És important comprendre bé els tres enfocaments o paradigmes de l’organització escolar, i la síntesi del modelcomprensiu, per tal de formar-se una idea àmplia, diversa i completa de la realitat escolar i de tot elements que hi formen part.

A cada estudiant li correspondrà un dels tres enfocaments d’anàlisi delscentres escolars (mòdul 1, apartat 2.5). La distribució la farà el consultor i cada estudiant haurà de respondre 3 qüestions (veure arxiu adjunt). El treball és individual.

Format i data delliurament: Word o processadors compatibles (no pdf); cos de lletra 12; extensió màxima 2 pàgines; encapçalament de pàgina amb nom de l’estudiant, assignatura i data.

Nom de l’arxiu: cognom del’estudiant i inicials del nom, anagrama de l’assignatura (OCE) i número de PAC (exemple: OCE_DomingoA_PAC3).

S’ha d’enviar a la bústia de Lliurament d’activitats fina al 4 d’abril com a màxim.

Qüestionsa respondre en la PAC: Paradigma : El definiria com una matriu disciplinaria sobre un camp d'interès que agrupa assumpcions, valors, creences i generalitzacions. Va néixer per donar resposta a: quèés problemàtic, que investigar, com investigar i per a que investigar. Sorgeixen així varis paradigmes :

1.Cinc característiques principals, segons el seu criteri, de l’enfocament que li hagicorrespost explicar. Extensió màxima: 10 línies.

Veu la teoria com una reflexió per i des de la praxis , vol COMPRENDRE LA REALITAT amb la rellevància del fenomen en contraposició al rigor del'enfocament racionalista . A més ,descriu el fet on es desenvolupa l'aconteixement , profunditza en els diferents motius dels fets i l'individu és un subjecte interactiu i comunicatiu
|Fonaments...
tracking img