Memoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 48 (11845 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Memoria

Prácticum

Colegio: “C.E.I.P. Barcelos”

ÍNDICE

1- CARACTERÍSTICAS XERAIS DO CENTRO......................................Páxs. 3 - 18
1.1.- Tipo de centro...............................................................................Páxs. 3 - 4
1.2.- Recursos persoais................................................................................Páx. 41.3.- Organización pedagóxica.............................................................Páxs. 4 - 6
1.4.- Órganos de goberno.....................................................................Páxs. 7 - 8
1.5.- Comisión económica...........................................................................Páx. 8
1.6.- Claustro deprofesores........................................................................Páx. 8
1.7.- Coordinación docente.........................................................................Páx. 8
1.8.- Equipo de normalización lingüística........................................Páxs. 8 - 10
1.9.- Comisión de coordinación pedagóxica............................................Páx. 10
1.10.- Departamento deorientación................................................Páxs. 10 - 13
1.11.- Actividades complementarias.......................................................Páx. 13
1.12.- Biblioteca.................................................................................Páxs. 13 - 14
1.13.- Distribución do profesorado por cursos...............................Páxs. 14 - 15
1.14.-Avaliación................................................................................Páxs. 15 - 16
1.15.- Colaboración con institucións........................................................Páx. 16
1.16.- Actividades extraescolares.....................................................Páxs. 16 - 17
1.17.- Obxectivos xerais docentro...........................................................Páx. 17
1.18.- Calendario escolar...........................................................................Páx. 17
1.19.- Distribución martes tarde......................................................Páxs. 17 - 18

2- PAUTAS PARA O COÑECEMENTO PSICOLÓXICO DOS ALUMNOS...................................................................................................Páxs.19 - 27
2.1.- Curso ou ciclo do alumnado...........................................................Páxs. 19
2.1.2.- Características psicolóxicas do estadio evolutivo (Piaget) no que se atopan os nenos de dito curso.......................................................................................Páxs. 19 - 25
2.2.- Procedenciasocial....................................................................Páxs. 25 - 26
2.3.- Grupo lingüístico...............................................................................Páx. 26
2.4.- Clima social da aula..........................................................................Páx. 26
2.5.- Desde o punto de vista das relacións que se establecen no grupo: ¿Son fluídas as relacións que se establecenentre os nenos e os alumnos en prácticas?...................................................................................................Páx. 26
2.6.- ¿No grupo hai algún neno con dificultades de aprendizaxe?..............................................................................................Páx. 26
2.7.- Técnicas a empregar para a obtención destesdatos.............................................................................................................Páx.27

3- PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.....................................................Páxs. 28 - 36
3.1.- Unidade didáctica de coñecemento do medio: a materia...............................................................................................Páxs. 28 - 32
3.2.- Unidade didáctica...
tracking img