Memoria

Páginas: 23 (5577 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2012
1.QUÈ ÉS LA FAMÍLIA?
* Peça fonamental de la nostra societat.
* Amb estructures diverses: H-D, D-D, H-H
* Totes volen tenir una legitimitat en la cultura i la política.
* Está pasant per canvis i adaptacions.
* Aspectes psicològics sociològics i econòmics què és complementen amb noves perspectives sobre l’educació que rep la solidaritat de parents, cultures i grupsgeneracionals.
Becker (economista estadounidense, obres: “Tratado de la familia,1981”, “El capital Humano,1964”. Premi Nobel d’economia 1992) En la seva obra Tratado de la família diu que la familia te funcions fonamentals:
* Satisfer necessitats d’allotjament i alimentació
* És la base de la producción de fills i sovint dels béns.
* Aten emergències.
* Educa als infants, forma elsadolescents i acull els vells.
LA FAMILIA TRADICIONAL
* Heretada de les cultures jueves i cristianes.
* Parentiu era la forma natural d’associació.
* Monógama (matrimoni exclusiu entre home i dona)
* Endogàmica (es casaven amb persones de la mateixa familia o grup)
* Actualment a zones rurals encara és poden trovar
CANVIS EN LA FAMILIA.
* Incorporació de la dona al mònlaboral. Menys fills descens població i reemplaçament generacional.
* Taxa elevada de separacions i divorcis. Matrimonis succesius-més fills-filiació i drets hereditaris més complexos.
* Matrimonis per sentiments no per aliançes familiars.

CONSEQÜÈNCIES DELS CANVIS A LA FAMILIA: (Societat avançada)
Pilars familiars: Altruisme cooperación lleialtat suport seguretat i estabilita
*Plantejament de la paternitat a causa dels costos i exigencias de una societat industrialitzada. Això crea un envelliment de la societat
* L’educació equitativa entre homes i dones els hi dona les mateixes oportunitats en vers al mercat laboral i crea una nova distribució de poders per compaginar a l’hora els fills i el treball.
* En una equitativitat matrimonial actual, es trencal’estructura de familia tradicional, apareixent a la clase mitjana el servei domèstic.
* Adaptació a les noves econòmies, paper important allà on les institucions publiques no arriben. De vegades amb les rendes contribueixen amb el benestar social.
* Diversitat de models familiars, matrimonis interracials i multiculturals, deguts en gran part a l’immigració.
* Nous models de vida domèstica:Adopció, fecunditat fora del matrimoni, families recompostes, unions homosexuals.
Lévi-strauss ( antropólogo francófono belga, fundador de la antropología estructural. Obras: “Las estructuras domesticas del parentesco”). Ens diu que la idea de casa uneix dos principis: filiació i residencia comportan families extenses, unions poligamiques (casat amb varies persones). Per ell l’exogàmia ( prohibiciómatrimonis consanguinis) permet mantenir el grup unit evitant el seu fraccionament, es un principi d’organització i integració de tothom en grups especifics.
La exogamia, la endogamia i prohibició de l’incest sempre van al voltant de la cultura predominant lo social sobre lo natural. La integració en les societats multiculturals e interracials es produeix per el mestissatge cultural, però encarahi han societats que no ho acepten:
* Els musulmans a Europa s’integren i formen families amb models del país on resideixen. Al Islam existeixen: la xaria codi de conducta del culte, la moral i la vida, coses permeses o prohibides, separació del bé del mal. La mudawa nou codi de familia que millora les condicions de les dones socialment i familiarment recuperant aixi la seva dignitat.2.ALIANCES, AMOR, MATRIMONI I COMPROMISOS.
Els antropolegs diferencien en les parelles el romanticisme de la sexualitat, es un tipus d’amor diferent que el que es te per els companys o fills. A l’hora de comprometre als fills no es té en conte aquest sentiment d’amor, sino més bé les normes establertes per la tradicció o el bé comú. Les famílies ho considerant una atracció fatal que ha de ser...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • La Memoria
  • Memorias
  • Memorias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS