Mercado

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 41 (10042 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FALLOS DE MERCAT
Les condicions que fan òptim l’intercanvi no es donen a la vida real (sovint) I es produeixen fallos de mercat.
Els assoliments del mercat a favor d’equilibris pareto-superior no es donen a:
1. Bens públics
2. Competència imperfecta
3. Externalitats
4. Monopoli natural
5. Béns comunals
El que s’ha de fer es:
- intentar identificar on es el fallo demercat
- que s’ha de fer per solucionar el problema
Un altre cas es: no hi ha fallo de mercat, però l’equilibri resultant no satisfà als individus. Ex.: no agrada que els post-graus només siguin pels rics.

Justificació de la intervenció del sector públic
Hi ha dos teoremes:
1r teorema del benestar
- En competència perfecta es genera condicions de optimalitat paretiana. Si no es dona,hi ha fallo de mercat (casos anteriors)
- Per corregir els fallos s’aplica un criteri d’eficiència
- Son els propis agents que demanen que el sector públic posi ordre; es amb interés de tothom.
2n teorema del benestar
- El mercat no falla, però l’equilibri no és socialment satisfactori.
- Això crida l’actuació de l’Estat a través dels canvis, a través de la redistribució inicialde recursos: abans d’entrar al mercat, ha de variar la dotació inicial dels recursos. Ex.: als rics abans d’entrar al mercat (de compres) els hi posen un impost i als pobres una subvenció.
- Per corregir-ho s’aplica criteri de justícia social, ja que es un problema d’equitat.
- No es vol que el Sector públic intervingui directament. La redistribució val la pena si el guany dels quiguanyen és més alt que les pèrdues dels qui perden.

1r TEOREMA DEL BENESTAR: FALLIDA DEL MERCAT

1. Béns públics
Definició de Bé públic:
Es caracteritza per la propietat que, un cop s’ha produït una quantitat G del bé públic, aquesta pot ésser consumida simultàniament per tots els individus⋄ no rivalitat de consum.
El cost marginal de que un individu addicional es sumi al consumd’aquest bé es zero; és a dir, el consum d’aquest bé per part de l’individu addicional no disminueix la quantitat disponible del bé per la resta d’individus.

Gràfic i explicació

Que es la RMS? (MRS=Marginal Rate of Substitution)⋄ Es la valoració marginal de consumir X amb termes de Y. Es a dir, si la RMS=2, significa que per cada X que deixessis de consumir en podries consumir 2 unitats deY, o, el que es el mateix, que si renunciessis a 2 unitats de Y podries obtenir 1 unitat de X.

∂UA/∂XA
RMS=
∂UA/∂YA

Que és la RMT? (MRT=Marginal Rate of Transformation) ⋄ Es el cost marginal de produir X amb termes de Y. És a dir,que si la RMT=2, significa que per cada X que deixessis de produir, podries produir 2 unitats de Y, i a l’inversa.

En els béns privats tenim que:
RMSAXY = RMSBXY = RMTXY és a dir, que la RMS de l’individu A ha de ser la mateixa que la de l’individu B perquè la ràtio que un estigui disposat a intercanviar ha de ser la mateixa que la de l’altre individu, ho sinó l’intercanvi no es podriaproduir. És a dir, si els dos individus tenen una RMS de 2, vol dir que si un vol intercanviar 1 unitat de X per 2 de Y, ho podrà fer amb l’altre individu perquè l’altre estarà disposat a canviar també 2 unitats de Y per una de X. (perquè valorarà més tenir una altra de X suposem.) Però si per exemple l’individu A té una RMS de 2 i l’altre té una RMS de 1, no es podrà fer l’intercanvi, perquè unvoldrà canviar 1 unitat de X per 2 de Y però l’altre només li donaria una unitat de Y per una de X. (Això es pot veure amb la caixa d’Edgeworth).
Per altra banda, RMS =RMT perquè d’aquesta manera pots produir el que vols consumir; sinó, si fossin diferents potser voldries consumir quantitats que serien impossibles de produir.

En els béns públics tenim que:
RMSAGY + RMSBGY = RMTGY (condició...
tracking img