Merengue

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2986 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA (1902-1939). 1) Crisi provocada pel desastre de 1898. 2) Fracàs del reformisme conservador. Característiques: -Cronologia: 1902-1909. -Caps de govern: Silvela-Polavieja i Antoni Maura. -Reformes: amb l'objectiu de sanejar el sistema polític es reformà la Hisenda, l'Administració local i la llei electoral. -Motius del fracàs: no es va acabar amb el caciquisme ni lacorrupció. Setmana Tràgica. 3) La Setmana Tràgica. Revolta popular a Barcelona. 1909. -Causa detonant: reclutament de soldats per a la guerra del Marroc. -La guerra: A la Conferència d'Algesires (1906) el Marroc es convertí en protectorat hispanofrancès. La zona nord (el Rif) quedà sota domini Espanyol. Allà hi trobà un forta resistència de les tribus berbers, guerra permanent entre 1909-1927. -Elcontrol de la revolta: Actuació molt dura de l'exèrcit i repressió desproporcionada. Repulsa de l'opinió pública. -Efectes: dimissió d'Antoni Maura i formació d'un nou govern dels liberals. CAUSES 4) Fracàs del reformisme liberal. Característiques: -Cronologia: 1909-1913. -Cap de govern: José Canalejas. -Reformes: reforçament del poder civil enfront del poder de l'Església (foment ensenyamentpúblic, limitació de les associacions religioses), descentralització (Mancomunitat de Catalunya). -Final del període: assassinat de José Canalejas pels anarquistes. Període d'inestabilitat, ascens al poder dels conservadors. 5) Enfortiment dels grups opositors: -Republicans, nacionalistes (sobretot catalans), socialistes (consolidació de la presència del PSOE i UGT a Madrid, País Basc i Astúries) ianarquistes (dividits entre els més radicals, actes terroristes, i la CNT). 6) La crisi de 1917. -Causes: -Oposició al govern autoritari dels conservadors (Eduardo Dato): clausura Corts, decrets llei. -Greus efectes econòmics derivats del context internacional (I Guerra Mundial). -Els grups d'oposició exigien la dimissió del govern i la convocatòria de Corts constituents. -Organització dels militarsen juntes de defensa contra el govern. -Crida a la vaga general revolucionària per part dels sindicats: CNT, UGT. -Control de la crisi. Repressió de les vagues i pactes amb militars i polítics.

EL DECLIVI DEL TORN DINÀSTIC (1898-1917)

TEMPS DE CONFRONTACIÓ A ESPANYA (1902-1939). 1) Inestabilitat política. -La crisi de 1917 va suposar el final del torn pacífic, es varen iniciar governs delconcentració (liberals, conservadors i nacionalistes catalans). -1917-1923. Formació de 13 governs diferents que no aconseguiren l'estabilitat del sistema. 2) Conflictivitat social. a) Accions obreres. -Augment de l'afiliació als sindicats: UGT i CNT, 210000 i 700000 afiliats, respectivament (1919). -Impuls de mobilitzacions obreres per part dels grups polítics d'esquerra i els sindicats: -TrienniBolxevic al camp andalús (1918-1921). Ocupació i repartiment de les terres per part dels jornalers, vagues per paralitzar les collites. -Treballadors industrials, especialment a les àrees industrials de Barcelona. Ex: La Canadenca, vaga a una empresa elèctrica que va
paralitzar la indústria i els serveis durant 40 dies.

LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ, ALFONS XIII (1917-1923).

b) Reaccions delgovern i la patronal. -Foment de la creació de sindicats menys conflictius: Sindicats Lliures. -Foment de la creació de grups armats per aturar les accions revolucionàries: assassinat de dirigents obrers i control violent de les vagues (pistolerisme). 3) Agreujament de la guerra del Marroc. La derrota d'Annual. - 1921. Més de 12000 soldats morts. -Una investigació posterior (Expedient Picasso)relacionava alts càrrecs militars i, fins i tot, el rei (Alfons XIII) amb el desastre. LA DICTADURA DE MIGUEL PRIMO DE RIVERA (1923-1931)

Inici

Suports.

Característiques de la dictadura. -Es basa en el model del feixisme italià.
-No Constitució, Parlament, partits ni sindicats. -Rígida censura de premsa. -Supressió Mancomunitat de Catalunya i prohibició de manifestacions catalanistes....
tracking img