Mesures fisiques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1449 palabras )
  • Descarga(s) : 38
  • Publicado : 17 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTIQUES FÍSICA I QUÍMICA

Recopilació de tots els procediments, resultats i conseqüències de l’elaborament de les practiques a partir de tots els coneixements apresos a l’aula. S’adjunten fotografies amb les pràctiques per verificar la realització.

3r TRIMESTRE 2010
Carla Pan Carvajal
Institució La Miranda
Curs 2009-2010

LES MESURES

Hem pres totes les mesures de les dimensionsde dos recipients de substància del laboratori:
TUB D’ASSAIG

VAS DE PRECIPITATS

Hem utilitzat dos aparells de mesura, un amb gran precisió (nonio) i l’altre menys concret (regle escolar):

1.- Mesura de longituds exteriors:
TUB D’ASSAIG
amb nonio
EDGAR - 1’44 | | = 1’43 cm3 |
CARLA – 1’33 | 1’44 + 1’33 + 1’44 + 1’5 | |
GAL·LA - 1’44 | 4 | |
ARTUR – 1’5 | | |
RESULTATS:(m)

1’43 |
* 1’33 |
0’1 |
1’5 |
* 1’43 |
0’07 |
ea :

m | + | ea | | 1’43 cm3 | + | 0’1 cm3 |
| - | | | | - | |

TUB D’ASSAIG
amb regle
EDGAR – 1’5 | | = 1’45 cm3 |
CARLA – 1’4 | 1’5 + 1’4 + 1’4 + 1’5 | |
GAL·LA – 1’4 | 4 | |
ARTUR – 1’5 | | |
RESULTATS: (m)

1’45 |
* 1’4 |
0’05 |
1’5 |
* 1’45 |0’05 |
ea :

m | + | ea | | 1’45 cm3 | + | 0’05 cm3 |
| - | | | | - | |

VAS DE PRECIPITATS
amb nonio
EDGAR – 4’18 | | = 4’17 cm3 |
CARLA – 4’15 | 4’18 + 4’15 + 4’18 + 4’16 | |
GAL·LA – 4’18 | 4 | |
ARTUR – 4’16 | | |
RESULTATS: (m)

4’17 |
* 4’15 |
0’02 |
4’18 |
* 4’17 |
0’01 |
ea :

m | + | ea | | 4’17 cm3 | + | 0’02cm3 |
| - | | | | - | |

VAS DE PRECIPITATS
amb regle
EDGAR – 4’1 | | = 4’11 cm3 |
CARLA – 4’2 | 4’1 + 4’2 + 4 + 4’15 | |
GAL·LA – 4 | 4 | |
ARTUR – 4’15 | | |
RESULTATS: (m)

4’11 |
* 4 |
0’11 |
4’2 |
* 4’11 |
0’09 |
ea :

m | + | ea | | 4’11 cm3 | + | 0’11 cm3 |
| - | | | | - | |

2.- Mesura de longituds interiors:TUB D’ASSAIG
amb nonio
EDGAR - 1’23 | | = 1’22 cm3 |
CARLA – 1’23 | 1’23 + 1’23 + 1’2 + 1’21 | |
GAL·LA - 1’2 | 4 | |
ARTUR – 1’21 | | |
RESULTATS: (m)

1’22 |
* 1’2 |
0’02 |
1’23 |
* 1’22 |
0’01 |
ea :

m | + | ea | | 1’22 cm3 | + | 0’02 cm3 |
| - | | | | - | |

TUB D’ASSAIG
amb regle
EDGAR – 1’25 | | = 1’2 cm3 |
CARLA – 1’2| 1’25 + 1’2 + 1’15 + 1’2 | |
GAL·LA – 1’15 | 4 | |
ARTUR – 1’2 | | |
RESULTATS: (m)

1’2 |
* 1’15 |
0’05 |
1’25 |
* 1’2 |
0’05 |
ea :

m | + | ea | | 1’2 cm3 | + | 0’05 cm3 |
| - | | | | - | |

VAS DE PRECIPITATS
amb nonio
EDGAR – 3’86 | | = 3’9 cm3 |
CARLA – 4 | 3’86 + 4 + 3’89 + 3’86 | |
GAL·LA – 3’89 | 4 | |
ARTUR –3’86 | | |
RESULTATS: (m)

3’9 |
* 3’86 |
0’04 |
4 |
* 3’9 |
0’1 |
ea :

m | + | ea | | 3’9 cm3 | + | 0’04 cm3 |
| - | | | | - | |

VAS DE PRECIPITATS
amb regle
EDGAR – 4’1 | | = 4’1 cm3 |
CARLA – 4’2 | 4’1 + 4’2 + 4 + 4 | |
GAL·LA – 4 | 4 | |
ARTUR – 4 | | |
RESULTATS: (m)

4’1 |
* 4 |
0’1 |
4’2 |
*4’1 |
0’1 |
ea :

m | + | ea | | 4’1 cm3 | + | 0’1 cm3 |
| - | | | | - | |

3.- Mesura de profunditats:
TUB D’ASSAIG
amb nonio
EDGAR - 15’05 | | = 15’03 cm3 |
CARLA – 15 | 15’05 + 15 + 15’03 + 15’04 | |
GAL·LA – 15’03 | 4 | |
ARTUR – 15’04 | | |
RESULTATS: (m)

15’03 |
* 15 |
0’03 |
15’05 |
* 15’03 |
0’02 |
ea :

m| + | ea | | 15’03 cm3 | + | 0’03 cm3 |
| - | | | | - | |

TUB D’ASSAIG
amb regle
EDGAR – 15’1 | | = 15 cm3 |
CARLA – 15 | 15 + 15 + 15’1 + 15’05 | |
GAL·LA – 15’1 | 4 | |
ARTUR – 15’05 | | |
RESULTATS: (m)

15 |
* 15 |
0 |
15’1 |
* 15 |
0’1 |
ea :

m | + | ea | | 15 cm3 | + | 0’1 cm3 |
| - | | | | - | |

VAS DE...