Metodes pac 1 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (828 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC1
Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació psicològica

GEMMA GONZÁLEZ MÉNDEZ
1. Assenyala quina de les següents proposicions descriuen millor cadascun dels següents tipus de paradigmesd’investigació: experimental, correlacional i representacional.

• Exigeix una assignació aleatòria dels subjectes d’estudi a les diverses condicions de la o les variables independents. CorrelacionalMAL

• Permet determinar les interrelacions que s’estableixen entre variables mitjançant l’ús estès de tècniques estadístiques. Experimental MAL
• Genera models que intenten reproduir la conductahumana mitjançant la creació de simulacions moltes vegades informàtiques. Representacional

2. Comenta, breument, quina relació manté el tipus de disseny d’una investigació amb la capacitat d’aquestainvestigació per determinar l’associació causal entre les variables que comprèn. Tots els dissenys permeten fer inferències causals? Per què?

Al mètode experimental s’ha de poder contrastarl’existència de causalitat entre una variable i el fenomen que produeix, ha d’existir precedència temporal de la causa i covaciació entre dos fenòmens per eliminar explicacions alternatives, si no es produeixenaquest fets canvia el paradigma de la investigació.
No tots els dissenys permenten fer inferències causals, al mètode correlacional les diferències individuals són l’objecte d’estudi principal i lavalidesa dels seus resultats descansa en la realització d’un correcte mostreig, el mètode representacional estudia les propietats del sistema real amb simulació o models que el representin i alquasiexperimental, els grups d’estudi estan constituïts i no es realitza una assignació aleatòria dels subjectes.

3. Llegeix la següent investigació: BIEN 1 PUNTO

Un psicopedagog està interessat adeterminar si la quantitat de cànnabis consumit durant un trimestre per un grup d’adolescents es relaciona amb la mitjana de les notes obtingudes a les assignatures d’un curs d’ESO. Per assolir...
tracking img